10 November 2014 - Monday

RAHMİ ORUÇ GÜVENÇ ve TÜMATA ile Tasavvufta Sabır ve Müzik Terapi Uygulamaları 10 Kasım 2014 Pazartesi BİZZ'de.

İstanbul, Kadıköy
RAHMİ ORUÇ GÜVENÇ ve TÜMATA ile Tasavvufta Sabır ve Müzik Terapi Uygulamaları 10 Kasım 2014 Pazartesi BİZZ'de.

Event Details

RAHMİ ORUÇ GÜVENÇ ve TÜMATA ile Tasavvufta Sabır ve Müzik Terapi Uygulamaları 10 Kasım 2014 Pazartesi BİZZ'de.

Saat: 19:30-22:00

Dünyaca ünlü Müzik Terapi Grubu TÜMATA Bizz'de...

Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç ve Tümata tarafından verilen seminerlerde ağırlıklı olarak işlenen iki konu bulunmaktadır. Bunlar Türk müzik ve hareket terapisi geleneği ve İnsanlığın Yüksek değerleridir. Her ne kadar seminer akışa tabi olmak anlayışıyla düzenlense de, çoğu seminer öncesinde bazı alt başlıklar belirlenmekte ve sohbet bu konulara yönlendirilmektedir. Bu iki konunun işlenişinin genel tarifi şu şekilde yapılabilir:


Seminerlerde uygulanan faaliyetler şunlardır:

Baksı dansı: Çok eski tarihlerde, kam ve baksı adı verilen tedaviciler, müzik ve hareketi tedavide kullanmışlardır. Günümüzde baksı dansı ya da karacorga olarak bilinen ve kam ve baksılar (Orta Asya Türk-İslam şamanları) tarafından uygulanan bu dansı, müzik ve hareket terapisinin belki de yaşayan en eski örneğidir. Seminere baksı dansı hakkında bilgi verilmekte, yapılışı örneklerle anlatılmakta ve katılımcılarla beraber uygulanmaktadır.

Arşetipikal hareketler: Baksı dansı ve semahlardan alınan bazı hareketlerin, özel bir müzik repertuarı eşliğinde yapılması olarak açıklanabilecek olan arşetipikal hareketlerde, elden başlayıp tüm vücuda yayılan hareketlerle hem blokların açılması ve hem de duygu değişimi hedeflenmektedir. Arşetipikal hareketler, hareketlerin açıklamalarla beraber katılımcılarla beraber uygulanmaktadır.

İmaj Terapi: Yaklaşık yirmi yıldan beri, belirli imajları algılamayı kolaylaştırdığı pek çok kereler gözlemlenmiş olan, improvize (doğaçlama) ağırlıklı bir müzik eşliğinde gerçekleştirilen bir çalışmadır. Bu sayede, zihinde yerleşmiş bulunan olumsuz yapıların salıverilmesi hedeflenmektedir. Çok eski uygulamalarla bağlantısı olan bir melodi, yeniden, aynı kaynaktan özü bozulmadan sunulmaktadır. Katılımcıların uzanarak istirahat halinde iştirak ettikleri bu çalışma, bir tür reseptif (pasif) terapidir.

Makam müziği ile reseptif terapi: Makam müziği, 1000 sene önce Horasan kültüründe güçlenmiştir. Bu müziğin tedavide kullanımı o dönem tıbbının çok önemli bir dalı olmuş ve İbn-i Sina, Farabi, Ebubekir Razi, Safüyiddin Urmevi gibi sanat ve bilim insanları tarafından makamların organlarla, zamanla, rahatsızlıklarla, dört elementle, dört hıltla, burçlarla ilgi ve ilişkileri tespit edilmiş ve üzerlerinde çalışılmıştır. Bu makamlardan kırk kadarı literatüre girmiştir. Seminerlerde konu ile ilgili bilgi verilmekte ve katılımcıların durumuna göre seçilen bir makamda, şifahanelerde yapıldığı şekliyle bir reseptif müzik terapi seansı yapılmaktadır.

Pentatonik müzik ile reseptif terapi: Binlerce yıllık geçmişi olan pentatonik (beş sesli) müzik, Ahmet Adnan Saygun tarafından Türklerin müzikteki damgası olarak isimlendirilmektedir. Bu müziğin beyinde alfa ve teta dalgalarını artırdığı, transı kolaylaştırdığı, kendine güven ve kararlılık verdiği ifade edilmektedir. Katılımcıların uzanarak istirahat halinde iştirak ettikleri bu çalışma, bir tür reseptif (pasif) terapidir.

İnsanlığın yüksek değerleri
Bu başlık altında, bir ırka, millete ya da dine bağlı bulunmayan, tüm insanlığın malı olan ve insanı insan yapan değerler incelenmektedir. İşleyişe örnek olmaları bakımından aşağıdaki konular sıralanabilir:

Eski kültür mirası ile günümüz arasındaki uyum ve denge: Genel bir tarifle, "hem modern yaşayışın gerekliliklerini yerine getirip hem de geçmişten gelen ve özümüze uygun olan değerlerle nasıl bağlantıda kalırız" sorusundan yola çıkarak "hazıra huzur, zuhurata tebaiyet" bakış açısıyla şekillendirilecek bir sohbet.

Hz Mevlana'nın Mesnevi'sini ve Sultan Veled'in Rebab name'sini temel alan tasavvuf sohbeti: Mevlevilerde yaygın bir çalışma olan, Mesnevi'den rastgele bir sayfa açılarak okunması ve anlaşılması yolunda açıklamaların yapılması uygulamasına, Sultan Veled´in 800 sene önce yazdığı Rebabname isimli eserin de katılmasıyla yapılan bir çalışma. Sultan Veled'in kitabında üzerinde çok durduğu Allah erlerinin özellikleri, kişilik gelişmesindeki katkıları, İlm-i ledün olarak bilinen Hızır (a.s.) bilgisi ile ilişkisi, ele alınan konulardan bazılarıdır.

Sema: Sema bazılarına göre bir ibadettir; çok eskiden, şamanlar döneminde de yapılmıştır. Dönüşün transı güçlendirdiği, hızlandırdığı, derinleştirdiği yönünde ciddi bilgiler bulunmaktadır. İslamî tasavvufta gelişen semaın ise felsefi bir derinliği, bu yolda açıklamaları vardır. Sadece bir dönüş değil, kalp istikametine yapılan bir yöneliştir. Seminerlerde sema hakkında bilgi verilmekte, tekniği anlatılarak katılımcılarla beraber uygulanmaktadır. Son birkaç yılda sema öğrenen yüzlerce kişiden bazıları, on-on beş dakika dönerek başladıkları bu çalışmayı bir, iki, üç hatta kimileri altı-yedi saat aralıksız dönme noktasına kadar taşımışlardır.

LÜTFEN KAYIT YAPTIRINIZ.

Tel: 0216 3681450 Gsm: 0532 3522545

10 November 2014 Monday 19:30

10 November 2014 Monday 22:00


BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ, BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ Bağdat Cad. Noter Sk. Biçener Apt. No:19 K:5 D:16 Şaşkınbakkal - Kadıköy/İstanbul 0216 3681450 - 0532 3522545, Kadıköy, İstanbul


View Map

Event Promoter

BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ

BİZZ Kişisel Gelişim Merkezi'nde, kişisel gelişim eğitim programları, bireysel çalışmalar, özel terapiler ve uluslararası sertifika programlarının yanı sıra kurumsal eğitimlerle de hizmet veren Arzu Üstünberk, ekibi içinde yer alan, alanında ekol isimlerden oluşan profosyonel eğitmen kadrosu ile İstanbul dışında İzmir - Ankara - Bodrum ve KKTC'de de dönemsel olarak eğitim programları, fuar ve kamp programları düzenlemektedir.