14 April 2023 - Friday

Koçvari Liderlik

Online
Koçvari Liderlik

Event Details

Koçvari liderlik; yöneticilik ile koçluk becerilerini bir arada kullanabilen ve etkin bir yönetim anlayışına sahip liderleri tanımlar. Koçvari lider; geniş bakış açısına sahip, etkileşim ve iletişimden kaçmayan bir yönetici; çalışanlara gelişim fırsatı sunan ve destekleyen bir koçtur. Yöneticiler, yönetici adayları ve liderler için tasarlanan eğitimle katılımcılara koçluk becerileri kazandırılarak; bu becerileri mevcut yönetimlerinde kullanmaları, iş performansı ve ekip yönetimine etkileri konularında bilgi ve farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Başlıklar:

• Lider, Yönetici ve Koç kavramları
• “Koçvari Liderlik” yaklaşımının tanımlanması
• Koçluk sistemi, araçları ve aşamaları
• Koçluk yaklaşımının, ekip gelişimi ve iş performansı üzerindeki etkisi
• Koçluk becerileri: verimli dinleme, anlama, etkin soru sorma
• Çalışan yetkinliklerini geliştirmeye yönelik koçluk yapma
• Koçluk ve gelişim planını hazırlama ve uygulama
• Yönetici rolü ve ilişkilerini birbirine karıştırmadan koçluk yapma
• Koçluk yapma ile mentorluk / yönlendirme yapılacak durumların tartışılması
• Koçluk ve Strateji İlişkisinin Kurulması
• Temel Yetkinliklerin Kullanım Şekilleri
• Dinleme, Güçlü soru sorma, Farklı bakış açıları geliştirme, yargılamama, Geri bildirim verme, Takdir etme, Beyin fırtınası yapma, Eylem planı yapma yetkinliklerinin çalışılması

Performers

Çiğdem Güven Koçluk ve Yönetim Danışmanlığı

14 April 2023 Friday 15:00

14 April 2023 Friday 16:00


Online Event - Zoom

Event Promoter