05 February 2023 - Sunday

Eda Özyurt ile Mevzu ShipShow

İstanbul, Kadıköy
Eda Özyurt ile Mevzu ShipShow

Event Details

Konsept: Yakıştırma ve tanıştırma oyununa seyircilerin de katılabildiği, yeni insanlarla tanışmak için MEVZU SHIPSHOW’a seni de bekliyoruz! 

5 Şubat saat 17.00'da Mevzu ShipShow'da gülmek ve eğlenmek garantili.

İnsanları yakıştırmayı, tanıştırmayı eğlenceli buluyor musun?

Etkinlik esnasında çekim yapılacaktır.

Mevzu ShipShow'da birbirini tanımayan kişilerin tanışma sürecine tanıklık edeceksiniz. Eda Özyurt kendine has sunumuyla bu tanışmayı daha da alevlendirecek!

MEVZU TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Mevzu ShipShow!” ETKİNLİĞİ KATILIMCILAR İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, Mevzu Teknoloji Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Veri Sorumlusu olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgileriniz: Ad-Soyad

Görsel ve İşitsel Kaydınız: Fotoğraf ve video

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 5 Şubat 2023 tarihinde Kadıköy, İstanbul, “Motto Sahne” isimli mekanda, Veri Sorumlusu sponsorluğunda yapılan, “Mevzu ShipShow” etkinliğinde esnasında yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 5. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir. 

VERİ KATEGORİSİ

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

-      Kimlik Bilgisi

-      Görsel ve İşitsel Kayıtlar

-   Ürün ve hizmetlere ilişkin dijital mecralarda yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılması

-      KVKK md. 5 uyarınca açık rızanızın olması. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurtiçindeki hizmet sağlayıcı firmalar ve açık rızanız olması halinde yurt dışındaki hizmet sağlayıcı firmalar ile paylaşılabilmektedir.

4. KVKK’dan Kaynaklanan Haklarınız ve Haklarınızın Kullanım Şekli

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz ve bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca dilekçeyle Yeşilce Mah. Dalgıç Sk. Dome Blok No:3/5 İç Kapı No:1 Kağıthane, İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ 

Mevzu Teknoloji Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca “Mevzu Teknoloji Anonim Şirketi “Siz Bence Olursunuz!” Etkinliği Katılımcılar İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Kimlik bilgilerim ve görsel ve işitsel kayıtlarımın ürün ve hizmetlere ilişkin dijital mecralarda yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılması amacıyla işlenmesine ve hizmet sağlayıcılarının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.

 

Bilet aldığınız taktirde Aydınlatma metnini okuyup kabul ettiğinizi beyan etmiş olacaksınız.

Performers

1

05 February 2023 Sunday 17:00

05 February 2023 Sunday 19:00


Motto Sahne, Miralay Nazim Sokak, Kadıköy, İstanbul


View Map

Event Promoter