05 March 2022 - Saturday

KURUMSAL HAYATTA FİNANSAL OKURYAZARLIK - BİREBİR

Online
KURUMSAL HAYATTA FİNANSAL OKURYAZARLIK  - BİREBİR

Event Details

 Bu eğitim, finans ile ilgili görevi olmayan, finans konuları ile aşinalığı olmasa da kendilerini ve işlerini geliştirmek için finansal okuryazarlığını artırmak isteyen kişiler için tasarlanmıştır. 

Bu eğitimi tamamladıktan sonra, katılımcılar genel finansal bilgi ve kararlarının işlevsel alanı dışındaki etkileri hakkında derinlemesine bir anlayış kazanmış olacaktır.Dersin içeriği, finans uzmanı olmayan bir perspektiften finansın seçilmiş yönlerini içerir. Örnekler ve uygulamalar ile interaktif bir eğitim içeriği bulunmaktadır. 

Aktarımlar sonucunda katılımcılar: 

  • Finansın önemi ve finansal bilgilerin yorumlanmasını yapabilecekler. 
  • Finansalları analiz edebilmek için muhasebe ve finans kavramlarını bilecekler. 
  • Temel muhasebe ve finans terimleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. 

 Finans ve Muhasebenin Temelleri

 Maliyet

Finansal Oranlar 

Değerleme Yöntemleri 

Performers

1

05 March 2022 Saturday 09:30

05 March 2022 Saturday 15:30


Online Event - Google Meet

Event Promoter

Kredi Akademi Eğitim ve Danışmanlık
Kredi Akademi Eğitim ve Danışmanlık Questions For Organizer?

Kredi Akademi, finans, kredi, risk analiz ve sunum teknikleri alanında eğitim hizmetleri sunmaktadır.