02 July 2022 - Saturday

Eğitimciler için 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi

İzmir
Eğitimciler için 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi

Event Details

Kimler katılabilir?

Bu kamp yenilikçi yaklaşımlarla 21. Yüzyıl Becerileri’ni geliştirmek ve yeni bir öğrenme ekosistemi oluşturmak isteyen öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitimciler için tasarlanmıştır.

Bu 4 günlük kamp boyunca neler yapacağız?

-“Öğrenme Yoldaşlığı Becerileri, Öğrenme Odaklı Sınıf Yönetimi, Öğrenme İçin Ölçme ve Dijital Araçlar” üzerine çalışmalar yapacağız.

-Deneyimlerimizi konuşup, farklı deneyimlerle temas edeceğiz.

-Konuk konuşmacıların katılımıyla akşam sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz.

Eğitimciler: Kayhan Karlı, Göknur Karlı, Barış Sarısoy, Kenan Diribaş, Gülnaz Aktaş Bekar, Esin Ekinci

Eğitim Yeri: İzmir

Eğitim Tarihi: 2 -5 Temmuz 2022 

Katılımcı Sayısı: 60 Kişi

Daha fazla bilgi için

02 July 2022 Saturday 08:00

05 July 2022 Tuesday 19:00


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İYTE Gülbahçe İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 35430 Urla/İzmir Türkiye, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İYTE Gülbahçe İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 35430 Urla/İzmir Türkiye, Konak, İzmir


View Map

Event Promoter

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi
YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi Questions For Organizer?

Yenilikçi Öğrenme Merkezi, 25 yıllık bir deneyim ve birikimin sonucu Ağustos 2013 tarihinde eğitimcilere, okullara, şirketlere ve veliler için büyük bir hızla değişimin yaşandığı bu yüzyıla uyum sağlayabilecek yenilikçi eğitimciler, okullar, şirketler ve veliler için yaşam becerileri oluşturacak öğrenme ortamları oluşturmak amacıyla kurulmuş profesyonel bir öğrenme ve araştırma merkezidir.

Comments