05 May 2014 - Monday

Novida İnsan Yönetiminde Yenilikçilik Çalıştayı

İstanbul, Beykoz
Novida İnsan Yönetiminde Yenilikçilik Çalıştayı

Event Details

"NOVİDA İNSAN YÖNETİMİNDE YENİLİKÇİLİK ÇALIŞTAYI" ONLINE TANITIM WEBINERI

5 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'da gerçekleştireceğimiz "Novida İnsan Yönetiminde Yenilikçilik Çalıştayı" webinerine davetlisiniz. Kayıt yaptırmak için http://goo.gl/3KlJ7b linkindeki formu doldurmanız yeterli. 

Bilgi, birikim, yetkinlik, bilişsel beceriler, zeka, yaratıcılık, kişilik ve toplumsal özelliklere sahip ‘insan’, emeğini ortaya koyup, performans ve iş sonuçları üretmesi açısından, kuruluşların en değerli sermayesi.

İnsan-merkezli kuruluşlar geliştirebilmek, gönüllü katılımı sağlayabilmek ve insan sermayesini en etkili biçimde yönetebilmek kapsamlı ve zorlu bir yolculuk.

Konuyu her boyutuyla ele alıp, geniş bakış açısı ve yeni fikirlerle besleyeceğiniz; üstelik zamanı oldukça verimli kullanarak, ‘derli toplu’ ve etkili bir ‘kavramsal tasarım’ ortaya koyma şansı sunuyoruz.

NovIdea yaratıcı ve yenilikçi düşünce yaklaşımları ile desteklenen Novida Yenilikçilik Çalıştayları sayesinde, konulara geniş açıdan bakabilmek; sorunlara ve zorluklara seri ve etkili çözümler üretebilmek; daha hızlı ve daha akıllı fikirler geliştirmek mümkün.  

“Yöneticinin Yol Arkadaşı” misyonu ile yola çıkan Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, yenilikçilik konseptiyle harmanlayarak sunduğu hizmetleri ile her ölçekteki girişim ve kuruluşun etkili ve yeni adımlar atmasına öncülük ediyor. “Bilgi Topla-Tasarla-Hazırlan-Hayata Geçir-Deneyimle ve Geliştir” adımlarından oluşan 5-Adımda Novida Yenilikçilik Yolculuğu hizmetleri ile kurumlarda “Yenilikçiliği Huy Haline Getirmeyi” hedefliyor. Bir yandan yeni fikirler üretilmesini sağlayarak “yenilikçilik kasını” geliştirirken, öte yandan kuruluşlardaki zihin, beden ve istekliliği dengeleyerek, fikirleri “somutlaştırma” ve “eyleme geçirme” konusunda net adımlar atıyor. Böylece, işbirliği yapılan kurumla birlikte “disiplinli icraat” gerçekleştiriliyor. Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, gönüllü katılımın sağlanacağı bir iklim ve kültürün yeşertilmesine ön ayak olan hizmetler sunuyor.

"Novida İnsan Yönetiminde Yenilikçilik Çalıştayı" hakkında bilgi almak için goo.gl/PILIvR

05 May 2014 Monday 17:00

05 May 2014 Monday 17:30


NovidaMekan@Kanlıca, Kanlıca Mah. Fıstıklı Yokuşu No: 12 Beykoz 34810 İstanbul , Beykoz, İstanbul


View Map

Event Promoter

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri
Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri kuruluşların liderlik, yönetim, stratejik yön, yönetişim, yapılanma, pazara-gidiş, iş yönetimi, iş çözümleri, süreç verimliliği, teknoloji ve yenilikçilik yetkinliklerini geliştiren; dönüşüm yolculuklarını başarılı kılan; birleşme ve satın alma süreçlerinin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlayan hizmetler sunmaktadır. Novida, (pazar, paydaş ve saha analizlerini de kapsayan) dıştan-içe bakış açısı ve uçtan-uca bütünleşik yönetim sistemi yaklaşımı ile odaklı ve seri analizler yapmaktadır. Gelişim yol haritalarını yenilikçi bakış açısı ile birlikte oluşturduktan sonra, projelendirerek hayata geçirmeleri konusunda kuruluşların yol arkadaşı olmakta ve etkili sonuçlar elde etmelerini sağlamaktadır.