06 November 2021 - Saturday

iOS 101 Mobil Uygulama Geliştirme

Online
iOS 101 Mobil Uygulama Geliştirme

Event Details

iOS 101 Mobil Uygulama Geliştirme eğitimi, temel programcılık bilgisine sahip katılımcılar için uygulamalı iOS geliştirme eğitimidir. Mobil uygulama geliştirme konuları temelden başlanarak ve örnek projede kullanılarak gösterilir.

Cumartesi 

- XCode Tanıtımı

- Yeni Proje Oluşturma

- Proje Ayarlarının İncelenmesi

- Resources, InfoPlist İncelenmesi

- Storyboard, ViewController 

- İlk Projenin Simulatörde Çalıştırılması

- Simulatör'ün Tanıtımı

- UIView, UILabel, UIButton, UITextField, UIImageView 

- Storyboard'ın ViewControllere Bağlanması

- Ekrandan Input Alma ve Yazdırma, Login Sayfası

- If, Else Kavramları ve UiLabel 

- ViewController ile Geçişlerin Yapılması

- StackView

- For, Foreach, List yapıları

- UITableView, UICollectionView

- Custom Table View Cell Oluşturulması

- Splash Ekranı

- UserDefaults 

- UISwitch

- Dispatch

- Git Kullanımı (Pull & Push & Commit)

Pazar

- CocoaPods Entegrasyonu ve Alamofire Kütüphanesinin Eklenmesi - API'nın İncelenmesi

- Api Katmanının Oluşturulması ve İstek atma

- JSon Parse Etme

- Figma Kullanımı - CollectionView Tasarımı

- Parse Edilen ObjectArray'in Tableview'a Eklenmesi

- Kingfisher ile Görsellerin Yüklenmesi (UITableViewCell)

- Sayfalar Arası Geçiş

- Kategori ve Detay Sayfaları 

- Model taşıma

- Genel Soru Cevap

Detaylı bilgi için => https://akademi.appcent.mobi/egitimler/iOS-101

06 November 2021 Saturday 10:00

07 November 2021 Sunday 13:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

Appcent Akademi
Appcent Akademi Questions For Organizer?

Appcent Akademi , 2013 yılından beri sektör devlerine mobil uygulama geliştirme tecrübesine sahip Appcent Bilişim’in, bu bilgi birikimi ve tecrübesini yeni nesile uygulamalı olarak aktarmak istemesiyle ortaya çıktı. 2020 Mart ayı itibariyle başta Android ve iOS mobil uygulama geliştirme eğitimleri olmak üzere dijital dünyanın ihtiyaçlarına yönelik bir çok alanda, işi sadece anlatan değil gerçekten yapanların eğitmenliğinde eğitimler düzenlemektedir.

Comments