23 October 2021 - Saturday

Android 101 Mobil Uygulama Geliştirme

Online
Android 101 Mobil Uygulama Geliştirme

Event Details

Android 101 Mobil Uygulama Geliştirme eğitimi, temel programcılık bilgisine sahip katılımcılar için uygulamalı Android geliştirme eğitimidir. Mobil uygulama geliştirme konuları temelden başlanarak ve örnek projede kullanılarak gösterilir.

Cumartesi 

- Android Studio Tanıtımı - Mobil Uygulama Tanıtımı

- Yeni Proje Oluşturma

- Package Yapısı

- Resources

- Activity 

- AVD Manager ve Emülatör Kurulumu

- İlk Projenin Simulatörde Çalıştırılması

- Görsel Komponentler (View, TextView, Button, Edittext, ImageView Kavramları)

- Android Paket Yapılarının Oluşturulması

- XML Tasarımlarına Giriş 

- If, Else Kavramları

- Kayıt Sayfası Tasarımı

- LinearLayout, RelativeLayout

- FrameLayout, ConstraintLayout

- For, Foreach, While Yapıları

- ListView & RecyclerView Farkı + Recycler View'a Giriş

- Splash Ekranı

- Shared Preferences

- Checkbox

- Handler ve Thread 

- Git Kullanımı (Pull & Push & Commit)

Pazar

- Retrofit ve JSON Kütüphanelerinin Eklenmesi - API'nın İncelenmesi

- Network Katmanının Oluşturulması

- Obje Modellerinin Oluşturulması 

- Figma Kullanımı - Adapter View'ının Tasarlanması

- RecyclerView Item ve Adapter Oluşturma (API)

- Picasso ile Görsellerin Yüklenmesi 

- Home Page 

- Android Studio Plugin Eklentisi - Parcelable

- Sayfalar Arası Geçiş (Intent)

- Kategori ve Detay Sayfaları 

- Model Taşıma

- Genel Soru Cevap

Detaylı bilgi için =>https://akademi.appcent.mobi/egitimler/Android-101

Performers

Appcent Akademi

23 October 2021 Saturday 10:00

24 October 2021 Sunday 13:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

Appcent Akademi
Appcent Akademi Questions For Organizer?

Appcent Akademi , 2013 yılından beri sektör devlerine mobil uygulama geliştirme tecrübesine sahip Appcent Bilişim’in, bu bilgi birikimi ve tecrübesini yeni nesile uygulamalı olarak aktarmak istemesiyle ortaya çıktı. 2020 Mart ayı itibariyle başta Android ve iOS mobil uygulama geliştirme eğitimleri olmak üzere dijital dünyanın ihtiyaçlarına yönelik bir çok alanda, işi sadece anlatan değil gerçekten yapanların eğitmenliğinde eğitimler düzenlemektedir.