04 October 2021 - Monday

Yahudiliğin Siyasi Tarihi 1. Hafta

Online
Yahudiliğin Siyasi Tarihi 1. Hafta

Event Details

Yahudiliğin Siyasi Tarihi (8 Hafta)


- Kaynaklar
- Yahudiliğin ortaya çıkışı, İbrani, İsrail ve Yahudi Kelimelerinin Anlamı
- Hz. İbrahim ve Erken Yahudilik
- Hz. Musa dönemi
- Hz. Süleyman Devleti  
- Birinci Diaspora
- Roma Dönemi ve İkinci Diaspora
- Diaspora Yahudiliği
- İspanya'da Yahudiler
- Haskala Hareketi
- Osmanlı Yahudileri
- Modern Dönem Yahudiliğine Giriş

04 October 2021 Monday 13:30

04 October 2021 Monday 15:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

SOFOS Turizm Organizasyon
SOFOS Turizm Organizasyon Questions For Organizer?

Düşünmeye davet eden seminerler, ufuk açıcı seyahatler.

Comments