05 October 2021 - Tuesday

Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş

Online
Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş

Event Details

Günümüz siyasetini anlayıp geleceği hayal etmek için geçmişin düşünce birikiminin önemli olduğu çokça söylenir. Siyasal düşünceler tarihi okumaları sayesinde bu birikimin zenginliğinin kapısını aralarız. Ancak bu alandaki yaygın yaklaşım fazlasıyla "büyük yazar" merkezli ve Batı merkezlidir. Tek bir hattan giden ve belirli bir düşünür grubunun düşüncelerinin özetiyle yetinmek, çağlar boyunca dünyanın her köşesinde siyasal iktidara, yasama-iktidar ilişkilerine, ütopyalara dair ortaya konan fikirleri gözden kaçırmaya neden olur. Elbette siyaset üzerine genellemelerimizi yaparken hatalı sonuçlara varmamıza da neden olur.

Bu seminerde Platon'dan Marx'a uzanan bir düşünürler silsilesi üzerinden siyasal düşünceler tarihini izlemekle yetinmeyecek, ilk yazılı metinlerden 1900'lerin başlarına uzanan döneme dair bir düşünce tarihi okuması yapacağız. Büyük düşünürlerin yanında adı unutulmuş olanların, sesi duyulmayanların, kadınların, kölelerin, emekçi sınıfların siyasal düşüncelerini ele alacağız. Yeri geldiğinde mimari eserlerde, tiyatro oyunlarında ya da şiirlerde siyasete dair düşüncelerin izini süreceğiz. Bazı haftalarda belirli bir bölgeye yoğunlaşarak, bazılarında da karşılaştırmalar yaparak siyasal düşünceleri ele alacağız. Bir diğer amacımız, düşünceleri "ete kemiğe büründürmek": Düşünürlerin kendi dönemlerinin insanları olduğunu hatırlayarak fikirlerini hangi toplumsal-iktisadi ve siyasal koşullar altında ortaya koydukları sorusunu her aşamada soracağız, elbette onların kendi dönemleri içindeki özgünlüklerini de tartışarak ve fikirlerini günümüz siyaseti açısından da değerlendirerek...

1. Hafta - Giriş: Kavramsal ve Yöntemsel Çerçeve

05 October 2021 Tuesday 11:00

05 October 2021 Tuesday 12:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

SOFOS Turizm Organizasyon
SOFOS Turizm Organizasyon Questions For Organizer?

Düşünmeye davet eden seminerler, ufuk açıcı seyahatler.

Comments