04 October 2021 - Monday

Kur’an ve Tefsir: Kur’an Kronolojisi ve Tefsir İlminin Doğuşu

Online
Kur’an ve Tefsir: Kur’an Kronolojisi ve Tefsir İlminin Doğuşu

Event Details

u seminerde Kur‘an’ın ele aldığı temel konuların tefsirlerdeki izahını karşılaştıracağız. Kur’an’ın nüzul ortamındaki anlamıyla sonraki dönemlerde değişen kontekst çerçevesinde yer alan yorumların tahlilini yaparak hem Kur’an hem de Tefsir ilminin mahiyeti hakkında konuşacağız. Özellikle önceki medeniyet ve kültürler bağlamında zikredilen ayetlerin tahlilini yaparken, Dinler Tarihi’nin verilerinden yaralanarak mukayeseli-eş zamanlı bir okuma gerçekleştirmeye çalışacağız. Böylelikle Kur’an’ın kıssalarındaki vermek istediği anlamı ve nüzul dönemindeki anlam havuzunu yeniden inşa etmeyi amaçlamaktayız. Seminerde belirlenen konularla sadece tarihi açıdan değil, günümüzde konuyla ilgilenenlerin zihinlerinde yer alan sorulara da temas etmeye çalışılacaktır.

36 Haftalık Tefsir Dersleri


1. Hafta - Kur’an ve Tefsir: Kur’an Kronolojisi ve Tefsir İlminin Doğuşu 

04 October 2021 Monday 11:30

04 October 2021 Monday 13:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

SOFOS Turizm Organizasyon
SOFOS Turizm Organizasyon Questions For Organizer?

Düşünmeye davet eden seminerler, ufuk açıcı seyahatler.

Comments