03 October 2021 - Sunday

Minecraft Atölyesi

İstanbul
Minecraft Atölyesi

Event Details

Minecraft Atölyesi

Minecraftla Tasarım Atölyesinde 10-12 yaş grubu öğrencilere oyun temelli öğrenme yöntemiyle algoritma ve problemleri nasıl çözebilecekleri öğretilmektedir. Katılımcıların; takım çalışması, iletişim, kritik ve sistematik düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen atölye çalışmalarında Minecraft Eğitim Sürümü kullanılmaktadır. Katılımcılar komut bloklarını kullanarak kodlamayla Minecraft üzerinde kendi Mars yaşam alanlarını ve sürdürülebilir yaşamın temellerini oluştururlar, böylelikle soyut olan kodlama kavramı Minecraft Eğitim Sürümü üzerinde somut hale gelir.

Açık tabanlı öğrenme ortamı, katılımcılara deney yapma özgürlüğü vermekte, gerçek dünya problemlerine yenilikçi çözümler geliştirebilecekleri fırsatlar sunarak yaratıcı düşünme, kendini ifade etme ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir. 

03 October 2021 Sunday 13:00

03 October 2021 Sunday 15:00


Atölye Vizyon, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı, Pendik, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
Atölye Vizyon Questions For Organizer?

Kodlama, robotik, maker, STEM+A, 3 boyutlu tasarım ve yazıcı atölyeleri

Comments