21 September 2021 - Tuesday

SİYASETTEN SANATA BÜYÜK DÖNÜŞÜM: 19. YÜZYILDA NELER OLDU?

Online
SİYASETTEN SANATA BÜYÜK DÖNÜŞÜM: 19. YÜZYILDA NELER OLDU?

Event Details

Bu seminerde sanat tarihini siyasal ve toplumsal-iktisadi tarihle beraber okuyacağız ve on dokuzuncu yüzyıl boyunca Avrupa'da değişen iktidar algılarının, toplumsal çatışmaların, gündelik yaşamın sanattaki değişim ve dönüşümlerle ilişkilerini ele alacağız. Neoklasik sütunların kıvrımlarında hem Fransız Devrimi öncesi iktidar anlayışlarının hem de Aydınlanma felsefesinin izlerini arayacağız, romantik sanatçıların eser verdikleri çatışmalı yıllarda seyahat edeceğiz, realistlerin ustalıkla anlattıkları 19. yüzyıl Avrupa toplumunun çelişkilerinden söz edeceğiz. Empresyonist sanatçıların deneyimleyip resmettikleri "yüzyıl sonu" atmosferinin toplumsal ve iktisadi tarihte neye tekabül ettiğine dair de sorular soracağız.

21 September 2021 Tuesday 20:00

21 September 2021 Tuesday 22:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

SOFOS Turizm Organizasyon
SOFOS Turizm Organizasyon Questions For Organizer?

Düşünmeye davet eden seminerler, ufuk açıcı seyahatler.

Comments