22 May 2014 - Thursday

Web 3.0 Konferansı

İstanbul, Beyoğlu
Web 3.0 Konferansı

Event Details

Pazarlama'da M2M Zamanı! Pazarlama Makinelerin eline mi geçiyor?

İnternetin insanlığın hizmetine sunulduğu günden beri 20 yıl geçti. Bu süre içinde internet giderek sadece makinelerin çözümleyebileceği bir karmaşık yapıya sahip oldu. Gelişen cihazlar, derinleşen bilgi okyanusu ve kullanıcıların geliştirdiği içeriğin zenginleşmesi, tüm sektörleri olduğu gibi pazarlamayı da etkiliyor. Akıllı makinelerin kendi aralarında bilgi alışverişi yapabildiği M2M- Makineler Arasındaki İletişim Çağı’nda geleneksel pazarlamanın yöntemleri yetersiz kalıyor.

Web 3.0 Konferansı, Makineler Çağında Pazarlamanın ne yapması gerektiği sorusuna yanıt arıyor. Aralarında, Avea, Cisco, IBM, SAP, NBA, Intel, Samsung, Google, Yandex ve Denizbank markalarının tepe yöneticilerinin ve akademisyenlerin de bulunduğu, 30’a yakın uzmanın sunacağı ipuçlarıyla pazarlama profesyonellerine yön göstermeyi hedefliyor.

Dünyanın ve ülkemizin önemli markalarının bakış açılarından geleceği görebilmek ve M2M Çağı’na hazırlanmak istiyorsanız, hemen 22 Mayıs 2014’de, Salt Galata’daki Web 3.0 Konferansı’ndaki yerinizi alın.

-----

Time for M2M in Marketing! Will Machines Replace Marketing?

20 years have passed since the day the Internet was first introduced to the service of humanity. Over this time, the Internet has become such a complex structure that it can only be analyzed by machines. The devices that have been developed, the deepening ocean of related know-how and the enrichment of user-developed content have an impact on all sectors, including marketing. Traditional marketing methods are no longer adequate in this age of M2M—Machine-to-Machine Communications, where it is smart machines that are now exchanging information.


The Web 3.0 Conference searches for answers to the question of what Marketing must do in this Age of Machines. The close to 30 specialists at the conference will aim to provide clues and guidance to marketing professionals who are high-level executives and academics working with top brands such as Avea, Cisco, IBM, SAP, NBA, Intel, Samsung, Google, Yandex and Denizbank.

If you would like to look into the future from the perspective of major brands in the world and in Turkey and prepare for the M2M Age, take your place right away at the Web 3.0 Conference at Salt Galata on May 22, 2014.

22 May 2014 Thursday 09:00

22 May 2014 Thursday 18:00


SALT Galata, Bankalar Cad. No:11 Karaköy, İstanbul, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter