06 June 2021 - Sunday

Çevrimiçi İçsel Barışa Ulaşmanın Sırları Programı

Online
Çevrimiçi İçsel Barışa Ulaşmanın Sırları Programı

Event Details

ÇEVRİMİÇİ İÇSEL BARIŞA ULAŞMANIN SIRLARI PROGRAMI
AMAÇ:
Her geçen gün daha da artan, derinleşen ve yoğunlaşan gerginlik, baskı, çoklu
düşünceler, bitmeyen görevler, gelecek kaygıları gibi bileşenler ile insanlık önü
alınamaz seviyede artan bir stres ile mücadele etmeye ve bunlar karşısında güçlü
kalmaya çalışmaktadır. Bu mücadelenin sonu bazen tedavisi güç hastalıklara kadar
varabilmektedir.
Bu programın amacı,
Katılımcıların; iş ve özel yaşantılarında sürdürülebilir bir şekilde;
 Ruhsal, bedensel ve zihinsel düzlemde dengeli,
 Esnek,
 Çevik,
 İçsel olarak iyi hissetme halini benimsemiş,
 Her an kendi kendilerine de uygulayabilecekleri etkili yöntemleri öğrenmiş ve
içselleştirmiş bireylere dönüşmelerini sağlamaktır.
HEDEF KİTLE:
İçinde bulunduğumuz zorlu yaşam koşullarında;
 Yorulmuş, sıkışmış ve bunalmış hisseden,
 İş ve özel yaşamında yaşadığı bu sıkışmışlık halini, geçerliliği bilimsel olarak da
ispatlanmış yollarla olumlu hale dönüştürebilmeyi değerli bulan,
 Daha mutlu, verimli ve doyumlu bir yaşam sürmeyi hedefleyen,
 Zor duyguları ile kolaylıkla baş edebilmeyi arzu eden,
 Yaşanan zorluklar ve hızlı değişimler karşısında çevik olabilmeyi isteyen,
 Psikolojisini güçlendirme ve sağlamlaştırma ihtiyacı hisseden,
 Kendisi için harekete geçmek ve bununla ilgili somut ve olumlu bir adım atmak
isteyen herkes katılabilir.
SÜRE:
1 Gün + Yarım Günlük Takip Buluşması
KAPSAM:
 İçsel Barış Hali Nedir?
 İçsel Barışa Nörobilimsel Yaklaşım
 İçsel Barışa Ulaşmanın Sırları & Uygulamalar2
KAZANIM:
 Kendisi ile yeniden güçlü bir bağ kurabilmiş,
 Kendi ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili iç görüsü artmış,
 Kendisine şefkat gösterebilen,
 Zorlu duygularını sağlıklı bir şekilde yönetebilen,
 Konsantrasyon yeteneği artmış,
 Psikolojik sağlamlık kazanabilmek için etkili yöntemleri öğrenmiş ve
deneyimlemiş bireylere dönüşmektir.

Performers

Hande Tüzel

06 June 2021 Sunday 09:30

06 June 2021 Sunday 17:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Bahçebiz Gelişim Akademisi
Bahçebiz Gelişim Akademisi

Bahçebiz Gelişim Akademisi insan gelişimi alanında 16 yıllık deneyime sahiptir. Bu çalışmaları koçluk, eğitim, iş oyunları ve gelişim programları aracılığı ile gerçekleştirir. Psikoloji, nörobilim, yönetim bilimi, liderlik, koçluk teknolojileri uzmanlık alanlarındandır.