02 June 2021 - Wednesday

Yazı İle Kişilik Analizi (Grafoloji Analizi) Eğitimi

Online
Yazı İle Kişilik Analizi (Grafoloji Analizi) Eğitimi

Event Details

Bu eğitim Türkiye'de yalnızca DK Eğitim Akademi'dedir.

Yazı ile Kişilik Analizi (Grafoloji Analizi)

Yazı, duygu ve düşüncelerin görülebilir, somut halidir.

Bir bireyin yazısına bakarak;
-Eğitim seviyesi,
- Sosyal becerileri,
-Diğer insanlarla ilişkileri,
-Karakter ve Kişilikleri,
-Zihinsel ve duygusal yapısı,
-Potansiyeli,
-Kişisel tutumları gibi pek çok konuda fikir sahibi olabilirsiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
-Dilin İcadı
-Yazının Keşfi
-Metaforlar
-Sembolik Dil
-Dışavurum
-Yazı Türleri
-Kadın ve Erkek Yazısı
-Suç, Yalan ve Yazı
-Potansiyel Analizi
-Kişilik Analizi
-Tehdit Analizi
-Yazı Analizi Uygulamaları


Eğitim sonunda yapılacak sınavda %70 doğruluk payı sonrası uluslararası ve üniversite onaylı sertifika verilecektir. Eğitim dökumanlarınız ile birlikte adresinize kargolanacaktır.

02 June 2021 Wednesday 19:00

13 June 2021 Sunday 22:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

DK EĞİTİM AKADEMİ
DK EĞİTİM AKADEMİ Questions For Organizer?

Yönetim ve psikoloji alanlarında online, yüz yüze, video içerikli eğitimler, sempozyumlar veren eğitim akademisi !

Comments