07 June 2021 - Monday

İYİ YAŞAM AKADEMİSİ P4C FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ - 1.SEVİYE

Online
İYİ YAŞAM AKADEMİSİ P4C FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ - 1.SEVİYE

Event Details

P4C ; 4Cs of P4C (Critical, Creative, Collaborative and Caring thinking.) Temelini Sokrates'in adıyla anılan Sokratik yöntemden alan, öğrencilere, topluluklara soru üzerine soru sorarak öğretme yöntemi olarak özetlenebilir. Sokrates bu yöntemle öğrencilerinin düşüncelerindeki çelişkileri açığa çıkarmaya çalışır ve daha sonra onları sağlam ve makul sonuçlara yönlendirirdi.  1974 yılında, Amerikalı Filozof Matthew Lipman tarafından MontClair Eyalet Üniversitesinde geliştirilen P4C düşünme pratikleri ‘the institute for the Advancement of Philosophy for Children’ enstitüsünün kurulmasıyla, çocukların ezberci eğitim sisteminden dolayı körelmiş olan kabiliyetlerinin tekrar canlandırılması, hikayeler yoluyla, küçük yaşlardan itibaren sorgulayıcı, eleştirel, yaratıcı, özenli ve işbirlikçi ve yaratıcı düşünmenin kazandırılması amaçlanmıştır. Çocuklar ve topluluklar için felsefe, bu 4 temel ilkeyle tüm dünyada geniş yankılar uyandırmaya devam etmektedir.
P4C Felsefe Atölyeleriyle tanışarak, #p4ctürkiye P4C Türkiye & Uluslarası Pearson Onaylı Uzman ve Felsefe Eğitmenleri rehberliğinde online katılımla soruşturan topluluklara REHBER olmaya ne dersiniz? 
1.-2.3. SEVİYEDEN OLUŞAN UZMANLIK BELGESİ İÇİN, 1. SEVİYE - 15 SAAT 7-21 HAZİRAN ARASI HAFTADA 3 GÜN İLE EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLARA KATILIM BAŞARI BELGESİ VERİLECEKTİR.
FELSEFE EĞİTMENLERİ, P4C TÜRKİYE VE ULUSLARARASI PEARSON UZMANLARI TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLERİMİZ ULUSLARARASI ORDIS LLC KURUMU TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR.
İYİ YAŞAM AKADEMİSİ, ORDIS LLC PROJESİDİR.

07 June 2021 Monday 20:00

21 June 2021 Monday 22:00


Online Event - GOOGLE MEET

Event Promoter

Comments