16 April 2021 - Friday

Creation

Online
Creation

Event Details

Ufuk Șenel ile CREATION derslerimiz 16 Nisan’da başlıyor.

Haftada 1 saat, 10 ders ve 5 süreç paylaşımı! 
 
İki buçuk ay sürmesi planlanan bu çevrimiçi çalışma, güncel doğaçlama pratikleri sayesinde kendi kaynağımıza doğru araştırmalar yapmamızı amaçlar. Aynı zamanda yaşamın içinde her an bir yaratımda olduğumuzun bilinciyle, kendi yaratım alanlarımızı fark etmek ve onların sınırlarını genişletmek üzerine egzersizler sunar. Bu buluşmalarda farklı araçları bir yaratım malzemesi olarak kurgulamanın imkanlarını araştıracağız. Webcam, internet gibi dijital mediumlar ile gündelik hayatımızdaki objelerin de iletişim aracına yönelik bir medium gibi kullanılmasına dair deneysel keşifler gerçekleştireceğiz. Mekanlar, objeler ve imajlar üzerine yoğunlaşacağız. İki haftada bir, süreç içindeki skorlarımızı ve deneyimlerimizi paylaşarak, sürecin sonunda bunların nasıl bir çıktı olması gerektiği yönünde çalışacağız.

Dersler tüm katılımcılara açıktır.

Online olan bu dersler 16 Nisan’da başlayacak ve her hafta Cuma günü saat 21.00'de  gerçekleşecek.

Ufuk Şenel, dansçı, koreograf ve eğitmen olarak İstanbul merkezli çalışmalarını sürdürmektedir. Şenel, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki Modern Dans Ana Sanat Dalı’nda lisans derecesini aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi bünyesindeki Çağdaş Dans Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eğitimi süresince Paul Clayden, Juan Kruz Garaoi de Esnaola, Liam Stell, Nicole Caccivio, Matthew Hawkins ve Hilke Diemer gibi eğitmenlerle çalıştı. Uzun yıllardır kendi koreografilerini sergileyen Şenel, yurtiçi ve yurtdışındaki önemli festivallere katıldı ve işlerini sergiledi. Çatı (Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği) ve Salt Galata gibi çeşitli lokasyonlarda dersler ve atölyeler organize etti. 2017 yılından beri Berika kolektif adına Can Bora ile yaptığı işbirliğine devam etmektedir. Diğer bir yandan 2019 yılından beri birlikte çalıştığı müzisyen Eda Er ile The Prufrock adını verdikleri bir proje grubunu yürütmektedir. 2020 başından itibaren, kurucularından olduğu PURESPACE’de çalışmalarını sürdürmektedir.

www.theufuksenel.com

Performers

Ufuk Şenel

16 April 2021 Friday 21:00

25 June 2021 Friday 22:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

purespace
purespace

Purespace bütün kültür ve sanat disiplinlerinde yaratıcı dönüşüme önayak olan ve arşivleyen, çok-disiplinli ve kapsayıcı bir oluşumdur. Çok yönlü bakışın gerekliliğine inanarak, sanatsal üretimlerin artması ve bu alanda istihdam yaratılması için kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek, günümüzde/şimdide sanatçının konumunu daha güvenli bir zemine taşımak için alan yaratmayı amaçlar. Tematik konseptler üzerinden kendi çalışma ve araştırma alanlarını oluşturur. Araştırmak, öğrenmek, deneyimlemek, üretmek kelimelerinin projeksiyonlarında ilişkiler geliştirir. Purespace, beden odaklı çalışmalara ve araştırmalara yer vererek atölyeler ve ulusal/uluslararası konuk sanatçı programları organize eder. Günümüz sanatçılarının işlerinin sergilenmesi için alan sunar. Purespace buluşma noktaları yaratır. Bilgi paylaşımı ve deneyimi için aracı olur ve benzer temalarda konuşmak için kolaylaştırıcı rol üstlenir. Hem güncel hem geleneksel yöntemlerle araştırma ve deneyim için köprü kurar.