16 March 2021 - Tuesday

Çatışma Yönetimi ve İkna Eğitimi

Online
Çatışma Yönetimi ve İkna Eğitimi

Event Details

Çatışma Yönetimi ve İkna                                                                                   

16. Mart 2021 Saat 16.00-18.00

Süre 120 dakika

Çatışma Yönetimi Teknikleri

Uzlaşma kültürü

Duyguları kontrol etmek

Çatışma anı beyin nasıl davranır?

Profesyonel yaşamda ego savaşları

Çatışma vakaları

Beyin fırtınası

Soru cevap

Online ödüllü yarışma –e katılım belgesi

Performers

Erdem Karagöz

16 March 2021 Tuesday 16:00

16 March 2021 Tuesday 18:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Erdem Karagöz Akademi
Erdem Karagöz Akademi

Erdem Karagöz Akademi ve Askıda Eğitim etkinlikleri