03 March 2021 - Wednesday

50+ Let's Move

Online
50+ Let's Move

Event Details

Bu çalışmalar 50 yaş ve üstü bedenlere yönelik kurgulanmış olmakla birlikte, bir süredir hareketsiz kalmış ve yeniden harekete geçmek isteyenler için de uygundur. Katılımcıların kendi enerjilerini keşfetmeleri ve mobilitelerini geri kazanmaları amaçlanır. Dersler, tempo ile birlikte basit adımlar ve hareketler üzerine inşa edilmiştir. Aynı zamanda kasları ısıtmak, gevşetmek ve güçlendirmek için yapılan egzersizlerle bedenin hareket potansiyelini fark etmek ve onu zenginleştirmek amaçlanmıştır.
 
Bu derste kendimize koyduğumuz üç büyük hedef; eğlenmek, genişlemek ve hareket etmek.  

Performers

purespace

03 March 2021 Wednesday 19:30

03 March 2021 Wednesday 20:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

purespace
purespace

Purespace bütün kültür ve sanat disiplinlerinde yaratıcı dönüşüme önayak olan ve arşivleyen, çok-disiplinli ve kapsayıcı bir oluşumdur. Çok yönlü bakışın gerekliliğine inanarak, sanatsal üretimlerin artması ve bu alanda istihdam yaratılması için kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek, günümüzde/şimdide sanatçının konumunu daha güvenli bir zemine taşımak için alan yaratmayı amaçlar. Tematik konseptler üzerinden kendi çalışma ve araştırma alanlarını oluşturur. Araştırmak, öğrenmek, deneyimlemek, üretmek kelimelerinin projeksiyonlarında ilişkiler geliştirir. Purespace, beden odaklı çalışmalara ve araştırmalara yer vererek atölyeler ve ulusal/uluslararası konuk sanatçı programları organize eder. Günümüz sanatçılarının işlerinin sergilenmesi için alan sunar. Purespace buluşma noktaları yaratır. Bilgi paylaşımı ve deneyimi için aracı olur ve benzer temalarda konuşmak için kolaylaştırıcı rol üstlenir. Hem güncel hem geleneksel yöntemlerle araştırma ve deneyim için köprü kurar.