20 March 2021 - Saturday

iOS 101 Mobil Uygulama Geliştirme

Online
iOS 101 Mobil Uygulama Geliştirme

Event Details

EĞİTİM İÇERİĞİ

XCode Tanıtımı
Yeni proje oluşturma
Proje ayarlarının incelenmesi
Resources, infoPlist incelenmesi
Storyboard, ViewController kavramları
İlk projenin simulatörde çalıştırılması
Simulatör'ün tanıtımı
UIView, UILabel, UIButton, UITextField, UIImageView kavramları
Storyboard'ın ViewControllere bağlanması
Ekrandan input alma ve yazdırma
Login sayfa tasarımı
if, else kavramları ve uiLabel detayları
ViewController ile geçişlerin yapılması
StackView anlatımı
Search bar yapılması ve buttona görsel verilmesi
for, foreach, list yapıları
UITableView, UICollectionView yapılarının anlatılması
Custom Table View Cell oluşturulması
Git Kullanımı (Pull & Push & Commit)

CocoaPods entegrasyonu ve Alamofire kütüphanesinin eklenmesi - API'ın incelenmesi
Api katmanının oluşturulması ve istek atma
JSon Parse etme
Zeplin Kullanımı - CollectionView tasarımı
Parse edilen ObjectArray'in tableview'a eklenmesi
Kingfisher ile görsellerin yüklenmesi (UITableViewCell)
Sayfalar arası geçiş
Model taşıma
Splash ekranı yapılması
UserDefaults kavramı
Login sayfasına beni hatırla eklenmesi. (UISwitch, UserDefaults)
Dispatch
Genel Soru Cevap

** Eğitim sırasında örnek uygulama tamamlanacaktır. 

** Temel programlama bilgisi beklenmektedir. 

** Eğitim katılımcılarına online kariyer mentorluğu hediye edilecektir. 

Appcent Akademi [email protected]

Performers

Appcent Akademi

20 March 2021 Saturday 10:00

21 March 2021 Sunday 13:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

Appcent Akademi
Appcent Akademi

Appcent Akademi , 2013 yılından beri sektör devlerine mobil uygulama geliştirme tecrübesine sahip Appcent Bilişim’in, bu bilgi birikimi ve tecrübesini yeni nesile uygulamalı olarak aktarmak istemesiyle ortaya çıktı. 2020 Mart ayı itibariyle başta Android ve iOS mobil uygulama geliştirme eğitimleri olmak üzere dijital dünyanın ihtiyaçlarına yönelik bir çok alanda, işi sadece anlatan değil gerçekten yapanların eğitmenliğinde eğitimler düzenlemektedir.