22 March 2021 - Monday

ONLİNE Eğitimde Verimliliği Arttırma

Online
ONLİNE Eğitimde Verimliliği Arttırma

Event Details

UZAKTAN EĞİTİMDE BAŞARILI OLMAK !!!

1. Ders

 • Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Ders anlatılan ortam özellikleri
 • Ders Verilen Bilgisayar, ihtiyaç duyulan donanımlar
 • Seçilen Uzaktan Eğitim Platformunu Tanımak
 • Uzaktan Eğitim Ders Kuralları
 • Eğitim Sırasında Eğitmenin Kullanması gereken dil
 • Pedogoji & Androgoji  ve Yaşam boyu öğrenme
 • Yetişkinlerde Uzaktan Eğitim
 • İlköğretimde Uzaktan Eğitim

 2. Ders

 • Eğitimin 8 Aşamalı Planlanması ve Hazırlanması
 • Ders Başlangıcında dikkat edilmesi gerekenler
 • Ders Sırasında ve Sonunda yapılması gerekenler
 • Dersi Zenginleştirmek Etkili/Farklı Kılmak için Öneriler
 • Buz Kırıcılar
 • Ses Tonu kullanımı, Nefes Teknikleri
 • Yüksek Performanslı Eğitici Olmak              
 • Eğiticilerin en sık karşılaştığı sorunlar  
 • Eğitimci için zor katılımcı yönetimi

 3. Ders

 • Sunum İçin Görsel Malzeme Tasarımı
 • Sunum Araçlarının Etkin Kullanım
 • Tartışma oluşturma ve yönetimi
 • Sorular ve Katılımı Sağlama
 • Soru sorma yaklaşımı, Soru sorma teknikleri ve uygulama
 • Eğitim Sonrası Değerlendirme
 • Eğitimin, eğitmenin, program başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Eğitimin organizasyona katkısının değerlendirilmesi

Kimler Katılabilir?

Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim ücreti: 300 TL 

Eğitim Süresi : 9 Saat

Eğitim Tarihi ve Yeri : 22 Mart 2021 Pazartesi - CANLI // Uzaktan Eğitim - Online Eğitim - Supervizyon Eğitimi

Eğitmen : Dr. Yücel KARAKUŞ ( Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi )

Kayıt ve Detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Eğitim sonunda onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.

Saygılarımızla

AkademikTALKS

Performers

Dr. Yücel KARAKUŞ

22 March 2021 Monday 09:00

22 March 2021 Monday 09:30


Online Event - Akademi Talks - Online

Event Promoter

Akademik TALKS - Uzmanlık Koleji
Akademik TALKS - Uzmanlık Koleji

Nitelikli Eğitim - Nitelikli İnsan