23 January 2021 - Saturday

IELTS Stratejileri Kampı

Online
IELTS Stratejileri Kampı

Event Details

IELTS Stratejileri Kampı

Tek günlük bir etkinlik olarak planlanan bu kampta, katılımcılar;

- Sınavın genel formatını,

- Writing Task 1 ve Task 2 kısımlarındaki mutlaka yapılması gerekenleri

- Reading kısmında süreyi etkili kullanmanın formülü ve sorulara yaklaşım tarzını,

- Speaking kısmında kullanılması gereken kelimeleri, deyimsel ifadeleri, boşlukları doldurabilecek "native" yapıları,

- Listening kısmı için en verimli çalışma yöntemini ve sınav anında dikkat edilmesi gereken noktaları

öğrenecekler. Bütünsel olarak eğitimin tamamını dinleyen öğrencilerin puanlarında ortamalama 0.5 puan artış genel puana yansıyacaktır. 

23 January 2021 Saturday 14:00

23 January 2021 Saturday 19:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Biletino Logo
ESLA Academy Questions For Organizer?

IELTS, TOEFL, PAE ve Universitelerin Hazırlık Atlama Sınavlarına Hazırlık Merkezi www.eslaacademy.com

Comments