12 February 2021 - Friday

Mindfulness Temelli Dışavurumcu Sanatlarla Güçlendirme Programı - 4 Hafta

Online
Mindfulness Temelli Dışavurumcu Sanatlarla Güçlendirme Programı - 4 Hafta

Event Details

MindExpART Programı

MindExpART; bilimsel kanıta dayalı güncel pratik uygulamalar içeren 4 haftalık bir eğitim programıdır. Mindfulness ve dışavurumcu sanatlar bir araya gelerek, keşif ve yaratım yoluyla özgürleşerek iyileşmenin ve güçlenmenin önünü açar.

Güçlenmek için bireysel düzeyde ihtiyaç duyulan öncelikli alanlar, kişinin kendisi tarafından programın desteği ile belirlenir. MindExpART sayesinde,  güçlendirme açısından farklı öncelikleri bulunan, kendine özgü karakter ve özelliğe sahip kişilerin, birliğin harmonisi içerinde çalışması sağlanır. Program boyunca kişi, güçlendirmek üzere seçmiş olduğu ihtiyacı/ihtiyaçları üzerinde bireysel olarak çalışırken programda izlenen yöntem gereği grup tarafından desteklenerek güçlenir.

 
"...bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.."
 
Programda, kişinin ihtiyaçlarını bireysel olarak yaratıcı bir şekilde anda ve akıştayken keşfetmesi, farkındalığını bilişsel bir düzeye çıkartması ve bu süreçte grubun diğer üyelerinden aldığı nazik cevapların (aesthetic response) yardımıyla desteklenir. Böylece içsel bilgeliğini bilişsel alanda dışavurarak güçlenir.
 
Intermodal dışavurumcu sanatlar ile bilinçli farkındalık felsefesini ve egzersizlerini birleştiren MindExpART Programı'nda sanat temelli bir yaratım süreci kullanılır. Program içerisinde intermodal dışavurumcu sanatlarla yapılan süreçlerde sanatın birden fazla formu kullanılılır. Katılımcının sanatın herhangi bir alanı bilmesi, uyguluyor olması ve herhangi bir sanat formuna özellikle yatkın olması gerekmez. Bu açıdan, programa sanatçı olan ya da olmayan herkes katılabilir, dışavurumla ortaya çıkan her ne ise mükemmel kabul edilir. Her bir çalışma kişiye özgü olduğu için birbirleriyle kıyaslanmaz, yargılanmaz, ortak doğrular oluşturulmaya çalışılmaz, herhangi bir norm aranmaz.
 
Dışavurumcu sanat yapması kişinin tipik olarak duyarlılığın artması, kendi içsel kaynaklarını keşfetmesi, işbirliği ve dayanışmaya yatkın olması ve bütün bunların yanında farklı pencerelerden bakabilmesi, olayları yargılamadan gözlemleyip değerlendirmesi, diğerinin deneyimine saygı duyması, yargısız , estetik ve nazik iletişim kurarak daha iyimser, umut dolu ve pozitif olması mümkündür. Bununla birlikte programın temelinde yer alan mindfulness egzersizleri sayesinde intermodal dışavurumcu sanatların kullanımı ile kişi öncelikle hızlı bir şekilde an'a gelerek düşünce, duyumsama ve duyguları akıştayken fark eder. Böylesi bir akış, kişiye daha fazla iç görü katarken, etkileşimli estetik öğrenme sayesinde dikkatli olma ve odaklanma kapasitesini yaratıcı bir şekilde güçlendirir.

MindExpART Program İçeriği

1. hafta: Harmoniyi Keşfetmek 
2. hafta: Umudu Boyamak ve İyi Oluşun Ritmini Bulmak
3. hafta: Derin Dikkat ve Odaklanmak
4. hafta: İçsel Bilgeliğe Kulak Vermek

MindExpART Eğitim Programı Kimler İçindir?

o Kendini ve farkında olmadığı alanlarını keşfetmek isteyenler, 

o Kendi bireysel kaynak ve yetkinliklerini keşfetmek ve geliştirmek isteyenler,

o 'Mükemmeliyetçilik' şemasına sahip olanlar ve varsa basma kalıp düşünceleri esnetmek isteyenler,

o  Özgüven ve özyeterlilik inancını güçlendirmek isteyenler,

o  Zorlu çalışma ortamlarında çalışan bireyler ve gruplar,

o  Duygusal zekasını güçlendirmek isteyenler,

o  Daha yaratıcı odaklanma ihtiyacı olanlar,

o  Basmakalıp düşüncenin üstesinden gelmesi ve karmaşık durumları daha iyi anlaması gereken bireyler.

Eğitim Tarihleri

12- 19- 26 Şubat & 5 Mart

(Cuma akşamları saat 20:00-22:00)

Prof. Dr. Refika Bakoğlu kimdir? Detaylı bilgi

Dr. Meltem Yavuz kimdir? Detaylı bilgi

12 February 2021 Friday 20:00

05 March 2021 Friday 20:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Biletino Logo
Mind Crafting Academy Questions For Organizer?

Mind Crafting Academy bilimsel kanıtlara dayalı mindfulness temelli eğitimler düzenleyen bir eğitim kuruluşudur. Bireysel ve kurumsal eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir. Detaylı bilgi için: www.mindcraftingacademy.com www.meltemyavuz.com Instagram: @mind_crafting_academy @meltemyavuz_

Comments