20 March 2014 - Thursday

Novida Gönüllü Bağlılıkta Yenilikçilik Çalıştayı

İstanbul, Beykoz
Novida Gönüllü Bağlılıkta Yenilikçilik Çalıştayı

Event Details

"NOVİDA GÖNÜLLÜ BAĞLILIKTA (ENGAGEMENT) YENİLİKÇİLİK ÇALIŞTAYI" ONLINE TANITIM WEBINERI

Araştırmalar gösteriyor ki, gönüllü katılımı (engagement) sağlayabilen kuruluşların iş başarıları, üretkenlikleri, iş ve sağlık kaliteleri yükselirken; işe gelmeme ya da işten ayrılma oranları düşüş göstermekte. Çalışan tatmini, çalışan bağlılığı gibi kavramların ‘işe ait performansın’ artışında yetersiz kaldığı ve artık ‘insan sermayesinin gönüllü bağlılığı’nı kazanabilmenin önemi ortaya konmuş durumda.

Oldukça kapsamlı ve zorlu bir konu olan ‘gönüllü bağlılık sağlama’ işini; her boyutuyla ele alıp, geniş bakış açısı ve yeni fikirlerle besleyeceğiniz; üstelik zamanı oldukça verimli kullanarak, ‘derli toplu’ ve etkili bir ‘kavramsal tasarım’ ortaya koyma şansı sunuyoruz.

20 Mart Perşembe günü saat 17.30'da gerçekleştireceğimiz "Novida Gönüllü Bağlılıkta(Engagement) Yenilikçilik Çalıştayı" webinerine davetlisiniz. Kayıt yaptırmak için http://goo.gl/rXaI9R linkindeki formu doldurmanız yeterli. 

NovIdea yaratıcı ve yenilikçi düşünce yaklaşımları ile desteklenen Novida Yenilikçilik Çalıştayları sayesinde, konulara geniş açıdan bakabilmek; sorunlara ve zorluklara seri ve etkili çözümler üretebilmek; daha hızlı ve daha akıllı fikirler geliştirmek mümkün.  

“Yöneticinin Yol Arkadaşı” misyonu ile yola çıkan Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, yenilikçilik konseptiyle harmanlayarak sunduğu hizmetleri ile her ölçekteki girişim ve kuruluşun etkili ve yeni adımlar atmasına öncülük ediyor. “Bilgi Topla-Tasarla-Hazırlan-Hayata Geçir-Deneyimle ve Geliştir” adımlarından oluşan 5-Adımda Novida Yenilikçilik Yolculuğu hizmetleri ile kurumlarda “Yenilikçiliği Huy Haline Getirmeyi” hedefliyor. Bir yandan yeni fikirler üretilmesini sağlayarak “yenilikçilik kasını” geliştirirken, öte yandan kuruluşlardaki zihin, beden ve istekliliği dengeleyerek, fikirleri “somutlaştırma” ve “eyleme geçirme” konusunda net adımlar atıyor. Böylece, işbirliği yapılan kurumla birlikte “disiplinli icraat” gerçekleştiriliyor. Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri, gönüllü katılımın sağlanacağı bir iklim ve kültürün yeşertilmesine ön ayak olan hizmetler sunuyor.

"Novida Gönüllü Bağlılıkta (Engagement) Yenilikçilik Çalıştayı" hakkında bilgi almak için goo.gl/A35s9i

20 March 2014 Thursday 17:30

20 March 2014 Thursday 18:00


NovidaMekan@Kanlıca, Kanlıca Mah. Fıstıklı Yokuşu No: 12 Beykoz 34810 İstanbul , Beykoz, İstanbul


View Map

Event Promoter

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri
Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri

Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri kuruluşların liderlik, yönetim, stratejik yön, yönetişim, yapılanma, pazara-gidiş, iş yönetimi, iş çözümleri, süreç verimliliği, teknoloji ve yenilikçilik yetkinliklerini geliştiren; dönüşüm yolculuklarını başarılı kılan; birleşme ve satın alma süreçlerinin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlayan hizmetler sunmaktadır. Novida, (pazar, paydaş ve saha analizlerini de kapsayan) dıştan-içe bakış açısı ve uçtan-uca bütünleşik yönetim sistemi yaklaşımı ile odaklı ve seri analizler yapmaktadır. Gelişim yol haritalarını yenilikçi bakış açısı ile birlikte oluşturduktan sonra, projelendirerek hayata geçirmeleri konusunda kuruluşların yol arkadaşı olmakta ve etkili sonuçlar elde etmelerini sağlamaktadır.