,
19 May 2020 - Tuesday

Film Analizi

Online
Film Analizi

Event Details

 Film Analizi 

 

Atölye Eğitmeni        : Ali Şimşek

Atölyenin Adı            : Film Analizi

Atölyenin Süresi      : 4 oturum

Atölyenin Tarihi        : 19-21-26-28 Mayıs/ 18:00 - 19:00

Bilet Ücreti                : 100 TL (4 oturum)

 

Program:  

Film Analizi Semineri, Vertov’un Kameralı Adam, Godard’ın Serseri Âşıklar ve Scorsese’in Taksi Şoförü filmleri merkez olmak üzere 13 film ve yönetmen üzerinden ideoloji, politika, modernizm, postmodernizm, kültür ve 1920’lerden 1960 ve 1970’lerin sarsıcı atmosferine sanat ve edebiyatı da kuşatan geniş bir okuma yapmaya çalışacak.

 

Seminer Konusu Yönetmenler:

 

Welles, Ford, Kubrick, Godard, Bunuel, Tarkovski, Fellini, Wenders, Angelopoulos, Eisenstein, Renoir, Spielberg, Ozu, Antonioni

 • Melodram nedir, kahramanın yükselişi ve düşüşü, küçük insanın hıncı, western…
 • Canavar kente direnen küçük kirli tırnaklı Raskolnikovlar… Dostoyevski kahramanları…
 • Hollywood üzerinden üç çizgi: Liberalizm, muhafazakârlık ve sosyalizm…
 • Gotik, ironi ve trajik! Görme, gör(e)meme ve gösterge analizi…
 • Kadrajlanan bir plastik poşet neden yalnız bir poşet olarak algılanır?
 • Plastiğin yalnızlığı nedir? 60’ların “yerli” kıyafetleri giymiş Beat, Hippy kuşağı neden babaları gibi takım elbise giymek istemedi? Vietnam Savaşı ne tür kırılmalar yarattı?
 • Shakespeare ve Homeros ile yarışan iki serserinin aşkı ve devrim!
 • Yeni Dalga, Marksizm Varoluşçuluk, Kafka…
 • Sartre ve Camus, Paris kaldırımlarını nasıl kadrajladı?

 

 ---------------------------------------------------------

 

Film Analysis

 • Trainer: Ali Şimşek
 • Duration: 4 sessions (4 hours)
 • Date: 19-21-26-28 May / 18:00 - 19:00
 • Fee: 100 TL (4 lessons)

 

Program:

In this seminar, over 13 films including Vertov's Man wih a Movie Camera, Godard's Breathless, and Scorsese's Taxi Driver will be analysed including a wide reading on ideology, politics, modernism, postmodernism, culture, and shocking events from the 1920s to the 1960s and 1970s. Seminar will also attempt to encompass art and literature alongside cinema.

 

Directors to be discussed:

Welles, Ford, Kubrick, Godard, Onuel, Tarkovski, Fellini, Wenders, Angelopoulos, Eisenstein, Renoir, Spielberg, Ozu, Antonioni.

 

Topics:

• What is Melodrama, the rise and fall of the hero, the vile of the little man, western…

• Raskolnikovs with small dirty nails resisting the monster city… Heroes of Dostoevsky…

• Three lines through Hollywood: Liberalism, conservatism and socialism…

• Gothic, irony and tragic! Seeing, not seeing and sign analysis…

• Why is a framed plastic bag perceived as a single bag only?

• What is the loneliness of plastic? Why did the Beat and Hippy generation, dressed in the 'native' clothes of the 60s, not want to wear suits like their father? What kind of breaks caused the Vietnam War?

• The love and revolution of two bums competing with Shakespeare and Homer!

• New Wave, Marxism Existentialism, Kafka…

• How did Sartre and Camus frame Paris sidewalks?

 

 

 

19 May 2020 Tuesday 18:00

19 May 2020 Tuesday 19:00


Online Event - The Circle Zoom

Event Promoter

The Circle
The Circle Questions For Organizer?

The Circle mimari odaklı bir kültür sanat ve araştırma platformudur. Multi-disipliner bir alan olan The Circle bir sergi mekanı, bir ortak çalışma alanı, bir yaratıcı atölye, bir akademik platform ve tiyatrodan dans ve konserlere kadar uzanan etkinlikler için bir sahne olarak tasarlandı. Mimariyi sosyolojiden felsefe ve tarihe kadar diğer akademik alanlarla ve çağdaş sanatın çeşitli dallarıyla buluşturmayı hedefleyen bu multi-disipliner platform Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti ve Yunus Tonkuş tarafından kuruldu.

Comments