,
20 May 2020 - Wednesday

Dördüncü Yol Okulu - Fatih Börekçi

Online
Dördüncü Yol Okulu - Fatih Börekçi

Event Details

DÖRDÜNCÜ YOL OKULU

Dördüncü yolda amaç insanın doğuştan sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirebilmesi için farkındalık bilincini oluşturmak ve böylelikle kişinin “var olma” yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmesine yardımcı olmaktır. Bu pratik bir öğretidir. Bilgi edinilir ve bu bilgi ancak uygulama yoluyla anlayış haline çevrilebilir.

Çalışmada yeni bir dil öğrenilir. Bu dil hedeflenen derin anlayışa yardımcı olmak içindir. Kişi bu dil vasıtasıyla bilgiyi kavramsal olarak öğrenir, duygusal olarak işler ve öğrendiklerini uygulayarak kişisel dönüşümü hedefler. Böylece zihinsel, duygusal ya da iç güdüsel çağrışımların ve öğrenilmiş reaktif tutum ve davranışların boyunduruğunda kargaşa ve kaos içinde sürüklenmek yerine, hayatın değişen durumlarına hızla adapte olabilecek bir bilince sahip yeni bir insan yaratmayı hedefler. Nihai amaç aydınlanma ve içsel özgürlüğe ulaşmaktır. 

Eğitimin amacı, Dördüncü Yol uygulamaları doğunun bilgeliğinden esinlenilmiş ve batının şehir hayatı için düzenlenmiş deneyime dayalı çalışmalardır. Uygulamalar ritüelik değildir ve günlük yaşamın bir parçasıdırlar. Eğitimde Dördüncü Yol’ un temel kavramları üzerine bilgi vermek, uygulamalarla içsel gözlem ve dönüşüm için fırsat ve farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?

Kendini bilmek ve keşfetmek, farkındalığını arttırmak ve potansiyelini gerçekleştirmek isteyen herkes

Eğitmen

Fatih Börekçi

Özel sektörde uzun zaman IT alanında çalışmıştır. Kurumsal hayatı bıraktıktan sonra serbest fotoğrafçılık ve TV programları yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda müzisyendir. İçsel çalışmalara ZEN ile 1994 yılında başlamıştır. Son 6 yıldır Dördüncü Yol okulunu pratik etmektedir. 

20 May 2020 Wednesday 15:30

20 May 2020 Wednesday 18:30


Online Event - Zoom

Event Promoter

Biletino Logo
Değişim Ustaları Questions For Organizer?

Kurumsal eğitim ve bireysel gelişim alanlarında alışılmışın dışında alternatifler sunan Değişim Ustaları öğrenme sürecini deneyimi odak noktasına alarak programlarını tasarlamaktadır. Program içeriklerini kurum kültürünüzü ve değerlerinizi gözeterek istenen davranış değişikliklerine yol açacak tekniklerle size özel düzenliyoruz.

Comments