29 February 2020 - Saturday

E-Ticaret Metrikleri ve KPI'lar Eğitimi

İstanbul
E-Ticaret Metrikleri ve KPI'lar Eğitimi

Event Details

E-Ticaret Metrikleri ve KPI’lar Eğitimi, Online Mağazacılık Çalışanlarına, Yöneticilerine ve Yatırımcılarına (Start-Up Dahil); E-ticaret operasyonlarında karşılaşacakları E-Ticaret sektörüne özgü metot, hesaplama ve terimleri öğreneceklerdir.

Bu eğitimde, E-Ticaret sektöründeki Temel KPI’lar (Kilit Performans Göstergeleri) anlatılıp incelenecek ve hedeflerin yakalanması konusunda yapılması gerekenler uygulamalı örneklerle aktarılacaktır.


Genel seviyedeki bu eğitim; E-Ticaret yatırımları Yönetici ve  Çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı ve karşılaşacağı birçok konuda karar verme süreçlerini etkileyecek E-Ticaret'e özgü terim, metot ve formüller içermektedir. Eğitim interaktif olup, vaka çalışması ve grup aktivitesi de içermektedir.

Eğitim Web Sitesi için Tıklayınız 

Eğitim İçeriği 

1. Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret Trendleri

 • Katılımcıların Sitelerine Genel Bakış ve Değerlendirme

2. Online Mağazacılık / E-Ticaret Satış Yönetimi

 • Online Mağazacılık

 • Sosyal Alışveriş

 • App Mağazacılık, Mobil Ticaret

 • Sayfa Rating Sistemi (PRS), Sayfa Fırsat Maliyeti (POC)

 • GMROP, GMROWI

 • Mark-up, Mark-Down

 • Müşteri Yaşam boyu Değeri (CLV)

 • Ziyaretçi Başına Gelir (RPV)

 • Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

3. E-Ticaret Stok Yönetimi

 • E-Ticaret Stok Yönetim Sistemleri

 • Stok/Satış Oranı, Sell-Thru ve Stok Devir Hızı

 • E-Ticaret Depo ve Güven Stoku

 • Stoksuzluk ve Geciken Sipariş Maliyetleri

 • Sipariş Karşılama Oranları

 • GMROII

4. E-Ticaret Ürün Yönetimi

 • ABC Analizi

 • Satış Analizi ve Raporlama Sistemleri (Kokpit)

 • Kategori Yönetimi ve Kategori Rating Sistemi

 • Piyasa Araştırması ve Rakip Analizi

5. E-Ticaret Finansal Yönetim

 • Ödeme Sistemleri, Banka ve Aracı Kurumlar

 • Finansal Döngü ve Nakit Akım Planlaması (C2C cycle)

 • E-Ticaret Yatırım Geri Dönüşü ROI

 • Brüt Karlılık, EBITDA ve Net Kar

 • Şirket Piyasa Değeri, ve EBITDA Çarpanı 

6. E-Ticaret Temel KPI’ları (Kilit Performans Göstergeleri)

 • Satış KPI’ları (Sepet Oranları, Dönüşüm Oranı, Ziyaretçi Başı Satış, vb.)

 • Pazarlama KPI’ları (Reklam Verimlilik, Trafik Kaynak Verimliliği, vb.)

 • Ürün Yönetimi KPI’ları (Kategori Verimlilik, Beraber Ürün Oranları vb.)

 • Stok Yönetimi (Stok Büyüklüğü, Çakılı Stok, Stoksuzluk Oranı, vb.)

 • Müşteri Yönetimi (Elde Tutma, Yeniden Gelen, Yeni Müşteri, vb.)

 • SEO Yönetimi (Tıklanma Oranları, Ortalama Pozisyon, Görünüm, vb.)

 • Lojistik Yönetimi (Sipariş Karşılama, Tepki Süresi, Teslimat Oranları vb.)

7. E-Ticaret Görsel Mağazacılık Yönetimi (Online VM)

 • E-Ticaret Görsel Mağazacılık Vitrin

 • E-Ticaret Görsel Mağazacılık Mağaza İçi

 • Temel Görsel Mağazacılık Satış Arttırma Teknikleri

 • Sıkça Yapılan Görsel Mağazacılık Hataları

8. Online Mağazacılık / Pazarlama Metrikleri

 • Reklam Bütçesi Belirleme, Ölçme ve Analiz

 • İndirim, Ödül ve Promosyon Yönetimi

 • Çarpraz Dağıtım ve Omni Channel Pazarlama

 • Temel CRM Stratejilerine Bakış

29 February 2020 Saturday 10:00

29 February 2020 Saturday 18:00


Workhaus, Buyukdere Caddesi No. 257 Nurol Plaza 21A, Sarıyer, İstanbul


View Map

Event Promoter

Macro Retail Akademi
Macro Retail Akademi Questions For Organizer?

www.MacroRetail.com Perakende, Mağazacılık ve Toptan Satış sektörlerine yönelik kurumsal ve bireysel eğitim merkezi. Perakende, Mağazacılık ve Toptan Satış sektörlerine yönelik orta ve üst yönetici ve yönetici adayı eğitimleri sunmaktayız. Kurumsal bazlı danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır. Uzmanlık dallarımız, finans, muhasebe, stratejik planlama, perakende finansı, satınalma ve merchandising, e-ticaret, satış yönetimi, satış personeli eğitimleri, mağaza yönetimi ve personel kayıp kaçak yönetimidir. Bireylere yönelik kendi dersliklerimizde oluşturduğumuz grup eğitlerine ilaveten Kurumlara yönelik özel kurumsal eğitimler vermekteyiz. Perakende Matematiği Akademik kadromuz yüksek eğitimli ve sektörde üst düzey yöneticilik yapan profesyonellerden oluşmaktadır. Eğitim ve WorkShop'larda teori ağırlığı %50'yi geçmemekte ve özellikle sektörde uzun yıllar üst düzey görev almış ve almakta olan profesyonellerin bireysel deneyimlerinin aktarılamasına önem vermektedir. Sektörel eğitimlerin interaktif ve bellekte kalıcı olması amacıyla katılımcı sayısı minimumda tutulmakta, butik tarzda hizmet sunulmaktadır. Haziran 2014'de Macro Retail Akademi Istanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Arelsem) ile işbirliğine gitmiş ve tüm eğitimlerini Arelsem şemsiyesi altında toplamıştır. Ortak gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar katıllım belgesi almakta, dilerlerse sınava girerek program içeriği ve sınav sonucunu gösterir Transcript ve Başarı sertifikası almaya hak kazanırlar.

Comments