17 March 2020 - Tuesday

ArchCAREER 2020

İstanbul
ArchCAREER 2020

Event Details

Öğrenciler tarafından düzenlenen mimarlıkla ilgili ilk ulusal zirve olan ve farklı konseptleri bir araya getirmeyi amaçlayan ArchCareer, ikincisiyle geliyor!


Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan katılımcılarıyla, her biri kendi alanlarında ve farklı alanlar arasında uzun süreli yollar almış ve bu yolda çeşitli başarılar elde etmiş konuşmacıları bir araya getirmeyi planlayan ArchCAREER Zirvesinin temelinde mimarlık, tasarım ve kariyer olmak üzere üç kavram yatıyor. Bu kavramları bir araya getiren üç ana fikir ile yola çıktık.

“Kendi Kariyerini Tasarla” fikriyle katılımcılarımızın konuşmacıların tecrübelerinden ve sponsorlarımızla kurdukları iletişim aracılığıyla katılımcıların kendi kariyerlerini tasarlamalarını amaçlıyoruz.

“Kendini Keşfet” fikriyle ArchCAREER kapsamında katılacakları atölyelerle bilmedikleri, daha önce ulaşamadıkları ancak aslında tasarımlarının temelini oluşturacak yönlerini keşfetmelerini amaçlıyoruz.

Görmenin, gördüğünü fark etmenin; algılamanın, algılama biçiminin; düşünmenin, düşündüğünü aktarabilmenin ve hayal edebilmenin, hayalini gerçekleştirebilmeyle oluşturulan Mimarlık için, Mimarlık’a dair her şey için Mimarlık’ın farklı disiplinlerle olan ilişkilerinin üzerine eğiliyor, “Bakışını Genişlet” fikir akımıyla katılımcılarımıza farklı yönleri sunmayı amaçlıyoruz.

Sen de kendi kariyerini tasarlarken tasarlanmış kariyerlerden ilham almak istiyorsan seni ArchCAREER'e bekliyoruz! 17-18 Mart'ta İTÜ Taşkışla Kampüsü 109 Nezih Eldem Konferans Salonu'nda görüşmek üzere.

İTÜ dışı katılımcılar için son kayıt 10 Mart!

KATILIMCILARIMIZ:

Zeynep Ahunbay
Piknik Works
Nevzat Sayın
Azime Tezer
Alper Ünlü
PLUG
Gökhan Avcıoğlu
Deniz Aslan
Eren-Mevce Çıracı
Mezzo Studio

17 March 2020 Tuesday 11:00

18 March 2020 Wednesday 17:30


Taşkışla 109, Harbiye, İTÜ Taşkışla Kampüsü Mimarlık Fakültesi, Şişli/İstanbul, Türkiye, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter

Comments