13 February 2020 - Thursday

Kişi İle Kişi İlişkisinde Etik Eylem

İstanbul, Beyoğlu
Kişi İle Kişi İlişkisinde Etik Eylem

Event Details

Kişi İle Kişi İlişkisinde Etik Eylem

İstanbul Experimental’ın düzenlediği Damla Alver tarafından gerceklestirilecek olan 'Kişi İle Kişi İlişkisinde Etik Eylem' konulu seminer 2 oturumdan oluşacaktır. İoanna Kuçuradi’nin etik hakkındaki görüşlerinden yola çıkılarak, özellikle kişi ile kişi ilişkisinde eylemde bulunurken değer harcamamanın nasıl mümkün olabileceği, çeşitli sanat eserlerinden örneklerle ortaya konmaya çalışılacaktır. Bunun için ilk olarak değer, değerler ve değer yargıları arasındaki farklar belirtilmeye çalışılacak, sonra da insanın değeriyle ilişkisinde insan haklarına da değinilerek bu farkların değerlendirme etkinliği için ne gibi sonuçlar doğurduğu üzerinde durulacaktır. Etik ilişkide değerli eylemde bulunabilmenin önemi nedeniyle doğru değerlendirmenin diğer değerlendirme tarzlarından (değer biçme ve değer atfetmeden) farkı gösterilmeye çalışılacak ve son olarak, eylemin öğelerine ve bu öğelerin belirleyicilerine bakılarak kişi ile kişi ilişkisinde eylem olanakları üzerinde durulacaktır.

Oturum başlık ve tarihleri şu şekilde olacak:

5 Şubat:
Değer Değerler ve Değerlendirme Etkinlikleri

13 Şubat:
Kişi ile kişi ilişkisinde etik eylem

Okuma Önerisi:
-Kuçuradi İoanna, Uludağ Konuşmaları, Türkiye Felsefe Kurumu, 2017

Kaynaklar:
-Kuçuradi İoanna, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu, 2000
-Kuçuradi İoanna, Etik, Türkiye Felsefe Kurumu, 2006

13 February 2020 Thursday 19:30

13 February 2020 Thursday 22:30


damdayiz, Asmalı Mescit, Emir Nevruz Sokak, Beyoğlu/İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
Dam

Dam hem bir ortak çalışma alanı hem de kültür sanat için alternatif bir mekandır.