29 February 2020 - Saturday

Topluluk Önünde Konuşma Kursu

İstanbul, Şişli
Topluluk Önünde Konuşma Kursu

Event Details

Topluluk Önünde Konuşma Kursu

 • 29 Şubat, 1,7, 22 Mart 2020
 •  09.30 - 17.30
 •  Levent 199 Workinton
 •  12 Kişi

Güçlü hitap becerisi, sahne kullanımı, geniş kitlelere hitap edebilme yeteneği hemen herkesin sahip olmak istediği önemli niteliklerdir. Günümüzde bu becerilerin iş, hatta sosyal yaşantımızda dahi etkisi yadsınamaz. Ancak yapılan araştırmalarda insanların en büyük korkusu sorulduğunda çıkan sonuçlar şaşırtıcı olmuştur. İlk sırada %41 ile topluluk önünde konuşmak çıkmıştır. Topluluk Önünde Konuşma Kursu ile korkunuzu yenebilir, hitabet, etkili konuşma ve ikna konularında becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Başta eğitimciler, eğitmen adayları, liderler, yöneticiler için gerekli olan "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi" ile katılımcıların; hitabet, telaffuz, vurgu, ses ve nefes kontrolü, sahne kullanımı gibi konularda, uygulamalar ile donanımlarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Kurs İçeriği

1. Hafta

   • Kendimizi Tanıyalım
   • Heyecan Kontrolü
   • Stres Kontrolü ve Yönetimi
   • Sözel Becerilerin Geliştirilmesi
    • Nefes Alma
    • Ses ve Tonlama
    • Doğru Telaffuz
    • Vurgu
   • Topluluk Önünde Beden Dili
    • Giyim
    • Jest Mimikler
    • Hakimiyet Kurma
    • Etki Yaratma
   • Final Konuşması Ödevi
   • 2.Hafta Hazırlıklı Konuşma Ödevi

2. Hafta

   • İçerik Bulma
   • Etkili ve Yaratıcı İçerik Haritası Tasarımı
   • Etkili Sunum Becerileri
   • Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları (5'er Dakika)
   • Hazırlıksız Konuşma Dinamikleri
   • Hazırlıksız Konuşma Uygulamaları
   • 3.Hafta Hazırlıklı Konuşma Ödevi

3. Hafta

   • Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları (15'er Dakika)
   • Konuşma Öncesi Son Hazırlık
   • Etkili Giriş
   • İknanın Psikolojisi
   • Dinleyiciler İle İletişim
   • Zor Dinleyiciler İle Baş Etme
   • Kaçak Konuşmacıların Önüne Geçme

4. Hafta

  • Final Konuşmaları (30'ar Dakika)
  • Geribildirimler
  • Sertifika Töreni

NOT: İçerikte yer alan uygulamalar dışında tüm içerik maddelerinde ayrı ayrı uygulamalar mevcuttur.

Eğitimin Faydaları

 • Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi etkili iletişim, beden dili, ses ve nefes kullanımı, telaffuz, gibi temel iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik teknikleri,
 • Konuşma hazırlık sürecini,
 • Hazırlıklı konuşma yapmayı,
 • Hazırlıksız konuşma yapmayı,
 • İkna tekniklerini,
 • Zor dinleyiciler ile baş etmeyi,
 • Mikrofon kullanımını,
 • Temel sunum becerileri tekniklerini,
 • Topluluk karşısında heyecanınızı kontrol edebilmeyi,
 • Topluluk Önünde Konuşma eğitimi ile yüksek tempolu, uygulama yoğun bir formatta öğreneceksiniz.
 • Özgeçmişinize “Topluluk Önünde Konuşma" sertifikanızı ekleyebilirsiniz.
 • Özellikle iş dünyasına yeni adım atan, yeni mezunlar, genç profesyoneller, öğretmenler, eğitmenler, eğitmen adayları, pazarlama yöneticileri ve yönetici adayları, liderler ve üst düzey yöneticiler için faydalı bilgiler içerir.

29 February 2020 Saturday 09:30

29 February 2020 Saturday 17:30


Levent 199, Büyükdere Cad. 199, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter

Academy
Academy

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri