26 February 2020 - Wednesday

Davranışsal Pazarlama ve Pratik Uygulamalar

İstanbul
Davranışsal Pazarlama ve Pratik Uygulamalar

Event Details

26 Şubat'ta Workinton Maçka'da Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Hocası ve Media Cat yazarı İhsan Özçıtak ile Davranışsal Pazarlama ve Pratik Uygulamalar hakkında kounşmak için buluşuyoruz.

Davranışçı bilim ile insanın karar süreçleri ve bunun farklı disiplinlerde kullanımı üzerineözellikle son 15-20 yılda ciddi bir “know-how” biriktirildi. 20’nci yüzyılda karar süreçlerindendışlanan bilinçaltı, duygular ve güdüler tekrar onurlandırıldı. Ancak elimizdeki teorik bilgilerihızlıca pratiğe döküp pazarlamadan, tasarıma, insan kaynakları yönetimine… davranışdeğişikliği planlamaya çalıştığımızda zorlanıyoruz .Çünkü listelemeye başladığınızda 200’e yakın düşünce hatası ve kısayollakarşılaşıyorsunuz.Bu noktada bizlere davranışçı bilim ve sosyal veriden elde ettiğimizbilgileri hızlıca uygulayabileceğimiz bir çerçeve gerekiyor.

Neler Konuşacağız?

Rasyonalite Miti: İnsan zihninin temel amacı sizi sağ tutmaktır!Sosyal Verideki

Modern Kabileler: Hala kabileler içinde yaşıyoruz ve bu kabileler tümkararlarımızı belirliyorlar.

Davranışsal İletişim: Sinyaller ve KopyalamaDavranışsal pazarlamanın pratik uygulamaları

Davranışsal Pazarlamanın 3 F’si: Fame, Feeling, FluencySürücüyü boşver, file göre tasarla!

Başarılı Yaratıcılık: Tanıdık Sürprizler

Konuşmacı: İhsan Özçıtak

İhsan Özçıtak, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Lisede başlayan tiyatro sevdası sebebiyle uzun bir üniversite öğrenciliği dönemi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları ve Tiyatro Boğaziçi kadrolarında oyuncu-dramaturg-yazar-yönetmen olarak bulundu. 30 yaşına kadar tiyatrocu olmaya çalıştı… Olamadı.

Güzel bir teselli ikramiyesi olarak reklamcı oldu. Güzel Sanatlar Grubu bünyesinde farklı şirketlerde yazar, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. 2012’de bir süre yurt dışına gitti ve 2016’da geri döndü. Veri Temelli Bir Davranışsal Pazarlama şirketi olan Deeper’a yönetici ortak olarak katıldı.

Halen Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Pazarlama İletişimine Evrimci Yaklaşım” ve “Veri Temelli Pazarlama” derslerini veriyor. Aynı zamanda pazarlama alanında kurumların ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve seminerler vermektedir. Özçıtak MediaCat dergisinde davranışçı pazarlama üzerine aylık yazılar yazıyor.

Detaylı bilgi için: www.degisimustalari.com | info@degisimustalari.com

26 February 2020 Wednesday 19:00

26 February 2020 Wednesday 21:00


Workinton Maçka Şubesi, Vişnezade, Süleyman Seba Caddesi, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye, Beşiktaş, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
Değişim Ustaları Questions For Organizer?

Kurumsal eğitim ve bireysel gelişim alanlarında alışılmışın dışında alternatifler sunan Değişim Ustaları öğrenme sürecini deneyimi odak noktasına alarak programlarını tasarlamaktadır. Program içeriklerini kurum kültürünüzü ve değerlerinizi gözeterek istenen davranış değişikliklerine yol açacak tekniklerle size özel düzenliyoruz.