25 January 2020 - Saturday

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İstanbul
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Event Details

Sunum : OLCAY BAYTAN

 Obay Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu , İnsan Kaynakları Danışmanı , Kariyer Koçu

Eğitimin Kazanımları

İnsan Kaynakları uygulamaları ile işletmenin genel stratejileri arasında bağlantı kurar,İşletmenin amaçları doğrultusunda   İK Strqtejilerini oluşturabilir,Strateji ve hedefleri İnsan Kaynakları politikalarına ve sistemlerine dönüştürür,Şirketin Stratejik planı ile İK stratejilerini entegre edebilir ,İK' uygulamaları ile ilgili dokümantasyonları hazırlayabilir,İK 'da teknolojik dönüşümü kurgulayabilir, Strateji sonuçlarınız izleyebilir,  raporlayabilir ve iyileştirebilir. 

Eğitim Programı 

Toplam Süre         : 2 gün

Yatırımın Bedeli     : ₺1300  ( KDV dahil)

Sertifika

Bu eğitim programı sonunda katılımcılara OBAY Eğitim ve Danışmanlık onaylı  “Katılım Belgesi” verilmektedir.  

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Yöneticileri ,  İnsan Kaynakları alanında kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyenler kişiler,şirket yöneticileri ve iş sahipleri 

 Eğitimin İçeriği 

✔Yönetim Biliminde İnsan Öğesi

✔İnsan Kaynakları Yönetiminde Teorik Yaklaşımlar

✔İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı

✔Stratejik İnsan Kaynakları ve Gelecek Odaklı Yönetim Yaklaşımı

 ✔Stratejik Yönetim İlkeleri

✔İşletme Yapısını Tanımlama

✔Kurum Kültürü Analizi               

*Yönetim Kurulum Yapısı              

 *Şirketin Vizyonu, Misyonu ve Gelecek Hedefleri            

  *Şirketin SWOT Analizi 

✔İK Süreçlerinin Uygulanmasında Üst Yönetimin Rolü

✔İK Yöneticisinin Yönetsel Yetkinlikleri

✔İK Yönetiminde İletişim

✔İnsan Kaynakları Stratejilerinin Oluşturulması 

 ✔ Stratejilerin -Kurum Kültürüne Entegrasyonu

✔ İnsan Kaynakları Politikalarının Oluşturulması

✔ İnsan Kaynakları Hedeflerinin Hazırlanması 

✔ Hedeflerin Yıllık Plana Dönüştürülmesi 

✔İK Temel Fonksiyonları ve Uygulamalar            

  *Organizasyon Yapısı ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması            

  *İş Analizi ve Görev Tanımları           

  *Norm Kadro Planlaması             

 *İnsan Kaynakları İş Akışı ve Prosedürlerinin Hazırlanması             

 *Yönetim Komitelerin Kurulması               

 *İşe Alım ve Yerleştirme              

 *Oryantasyon Eğitimi             

 *Çalışan Devam ve Takibi               

 *Yetenek Yönetimi               

 *Performans Yönetimi               

 *Kariyer Planlama Yönetimi                

 *Organizasyonel Gelişim ve Eğitim               

 *İş Değerleme ve Ücret Yönetimi                

 *Çalışan Bağlılığı Yönetimi                

 *Öneri ve Ödül Sistemleri                

 *İK Metriklerinin Raporlanması

 ✔Strateji Sonuçlarının Ölçümlenmesi ve Değerlendirilmesi        

✔İK Yönetiminde Yeni Trendler

✔İK Pazarlaması

✔Dijitalleşme ve İK Gündemi 

https://www.obay.com.tr/

*OBAY Eğitim ve Danışmanlık  katılımcı sayısına göre etkinlik mekanında değişiklik yapabilir.

25 January 2020 Saturday 10:00

26 January 2020 Sunday 17:00


Arya Plaza, Esentepe Mh. Keskinkalem Sk. No: 17, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter

Comments