25 January 2020 - Saturday

MEHMET ALTUĞ ERSOY ile EZOTERİZM ATÖLYESİ

İstanbul
MEHMET ALTUĞ ERSOY ile EZOTERİZM ATÖLYESİ

Event Details

8 hafta        

25 Ocak Cumartesi 14:00-16:30

Kuzguncuk'ta Başlıyor

İnisiyasyonun tarihselliği, simgeleri, derinliği, sebebi, süreci, içreklik, ezoterik bilgi, okült bilgi, bilimsel bilgi, egzoterikten ezoteriğe, pagan dünya, piramit, Delfi, Druidler, Mitra, gnostik kültler, Serapis, Odin, Eleusis, Dionisos, Solar Teslis, Pisagor Okulu, Enok, Anadolu ezoterizmi, Melamilik, Hurufilik, Mevlevilik, Alevilik, Bektaşilik, Ahilik, Hermetizm, ezoterik öyküler, monomitler ve kahramanın yolculuğu gibi konuları içerir.

 

1.Hafta

Ezoterizm

Tanımlar, İnisiyasyon, Kapalılık, İşlevi, Ezoterik Bilgi ve Okült Bilgi, Ezoterik Bilgi ve

Bilimsel Bilgi, Eksoterikten Ezoteriğe, Ezoterik Yolculuk, Sonuç

 

2.Hafta

İnisiyasyon

Tanımlar, İlkel Topluluklarda İnisiyasyon (Erginlenme), Erginlenmenin Ana Simgeleri, İnisiyasyonun Derinliği, İnisiyasyon Süreci, İnisiyasyona Vardıran Sebep

3.Hafta

Ezoterik Kültler ve Simgeleri

Pagan Dünya, Piramit’in İnisiyasyonu (Mısır Gizem Kültü), Delfi, Felsefe Taşı, Druidler, Mitra, Gnostik Kültler, Serapis Kültü, Odin Gizemleri, Eleusis Gizemleri, Dionisos, Solar Teslis (Güneşsel Üçleme), Pisagor Okulu, İnisiye Mimarlar,  Enok Tarikatı, Sonsöz

4.Hafta

Anadolu Ezoterizmi

Tarihselliği, Melamilik, Hurufilik, Mevlevilik, Hacı Bektaşi Veli, Alevilik, Bektaşilik, Temel Nitelikler, Tanrıya – İnsana – Eğitime – Cinsiyete – Doğuma – Ölüme - Topluma İlişkin Görüş, Deyişler  

 

5.Hafta

Ezoterik Meslek Örgütleri

Ahilik, Tapınak Şövalyelerinden Masonlara

6.Hafta

Hermetizm

Tarihselliği, Günümüzdeki Etkileri, Hermetik Öğreti, Hermetik İnisiyasyon, Hava – Ateş –

Su – Buyrultu – Toprak Sınavı, Karşılaşma

7.Hafta ( 9 Ocak Perşembe; 13.30 Yeniköy'de devam)

Ezoterik Öyküler

Kırmızı Başlıklı Kız ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in Çözümlenmesi

8. Hafta

Ezoterik Sistematik

Yazgısal Döngü, Monomitler ve Kahramanın Yolculuğu

MEHMET ALTUĞ ERSOY

İÜ İşletme, EAÜ Felsefe, Felsefi Danışman

www.felsefeyleterapi.com 

25 January 2020 Saturday 14:00

14 March 2020 Saturday 16:30


Ayrıntı Akademi , Yenigün Sokak Yenigün Apt. No:13/1 Kuzguncuk, Üsküdar, İstanbul


View Map

Event Promoter

Comments