18 January 2020 - Saturday

SENSORY PLAY 12-36 AY

İstanbul
SENSORY PLAY 12-36 AY

Event Details

Duyu, canlıların dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneğidir. Duyusal oyun ise, çocukların beş duyusunu uyaran aktivite ve oyunlardır. Sensory Play ile çocuk dış dünyayı daha iyi algılayıp anlamlandırabilir.

Sensory Play sırasında çocuklar yeni duyumları oynarken, araştırırken bilimsel süreçleri keşfeder ve kullanmaya başlarlar. Çocuğun yaratıcılık ve merak duyguları keşif yaparken gerçekleşir.

Çocuklar için farklı duyuların uyarılması kalıcı öğrenmeyi etkin kılar.  Örneğin, farklı ve yeni seslerin dinlenmesi dil gelişimini destekler. Sert malzeme ve yumuşak malzemeleri kullanmak, sıralama, motor becerileri koordinasyonu ve bilişsel gelişimi destekler.

Sensory play, çocukların kendilerini keşfetmelerine ve özgüven becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Sensory Play programımızda yer alan duyusal etkinlikler ve duyusal masallar ile çocuklar bilişsel, duygusal, fiziksel, sosyal gelişim alanlarında desteklenir.

18 January 2020 Saturday 11:00

18 January 2020 Saturday 12:00


Milenyum Eğitim Kurumları, Fener Mah. Tevfik Paşa Sok. No: 17 Fenerbahçe Kadıköy, Kadıköy, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
Okul Öncesi Eğitim Günleri Questions For Organizer?

İçeriğimiz; Yaratıcı ve Duygusal Oyun Örnekleri Orff - Schulwerk Vaka Örnekleriyle Uyum ve Davranış Problemleri Sınır Koyma ve Seçenek Sunma

Comments