14 December 2019 - Saturday

P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ

İstanbul
P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ

Event Details

P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ 

Bu eğitim Çocuklar İçin Felsefe pedagojisini öğrenmek ve uygulamak isteyen katılımcılar için geliştirilmiştir. Çocukları ve toplulukları yaratıcı, sorgulayıcı, işbirliğine dayalı ve özenli düşünmeye teşvik etmek amacıyla oluşturulan yöntem ve teknikler ile içeriklerden oluşur. Eğitmen eğitimi teorik, interaktif ve uygulamalı olarak tasarlanmıştır.

40 saatlik katılımın sonucunda;

 • P4C metodolojisini sınıflarında uygulama becerisi kazanırlar.
 • P4C eğitim içeriği ve materyallerine sahip olurlar.
 • P4C’nin disiplinler arası alanlarda nasıl uygulandığını öğrenirler.
 • P4C soruşturma tasarımı yapma becerisi kazanırlar.
 • P4C soruşturmasının yöntem ve tekniklerini öğrenirler.
 • P4C’nin dayandığı Soruşturan Topluluk Modeli’nin teorik ve pratik temellerini kavrarlar.
 • P4C soruşturmasında kolaylaştırıcı olabilmenin pedagojik yaklaşımını kavrar ve öğrenirler.
 • P4C eğitimi ile düşünce sorusu oluşturma ve düşünceleri soruya dönüştürebilme tekniklerini  öğrenirler.
 • P4C ölçme değerlendirme araçlarını öğrenirler.
 • P4C ile öğretmenler oyun tabanlı etkinlikler, düşünme senaryoları ve aktivite yaratabilecekleri ortamı sağlar.
 • Çocuk edebiyatını P4C ile kullanmayı öğrenirler.
 • P4C ders içeriği oluşturma konusunda beceri kazanırlar.
 • P4C’nin dünyadaki 40 yıllık deneyimi ile karşılaşır ve dünyadaki P4C kaynaklarından haberdar olurlar.
 • P4C eğitimini ebeveynler ile  işbirliği yaparakçocukların günlük yaşamına nasıl yansıtabileceklerini öğrenirler.
 • P4C eğitiminin ders müfredatına nasıl entegre edilebileceğini öğrenirler.

 KİMLER KATILABİLİR?

 • Lisans öğrencisi olan veya lisans mezunu olan herkesin katılımına açık bir eğitmen eğitimidir.
 • Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri, psikolog, pdr ve her branştan eğitmen.

FERAY ORMAN

İstanbul Üniversite’si Edebiyat Fakülte’si Felsefe Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Felsefe öğretmeni olarak birçok özel okulda görev yapmıştır.Çalıştığı kurumlarda IB diploma programı (Uluslararası Bakalorya) eğitimi almış ve IB-CAS koordinatörü olarak iki yıl görev almıştır. Eğitim Uzmanı Lotty Cole tarafından MYP eğitimi ve Eğitim Uzmanı Cella Bencuya tarafında PYP eğitimleri alarak uygulayıcı eğitmen olmuştur.2006-2016 yılları arasında Saint Benoit Fransız Lisesi’nde felsefe öğretmenliğine devam etmiş, aynı dönemde Psikolojik danışman Nedret Altuğ’dan Etkili İletişim (Thomas Gordon), Transaksiyonel Analiz ve NLP eğitimleri almıştır.2017 yılında P4C Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimini tamamlamıştır. Birikimini ve deneyiminiçocuklar, öğretmenler,farklı kurum ve okullar ile paylaşmaktadır.

Eğitim Süresi:40 saat

Eğitim günleri:cumartesi

Eğitim saatleri:9.30-17.00

Eğitim Mekanı:Tomi Eğitim Merkezi

Eğitim Tarihleri:14/21/28Aralık 4/11 Ocak

14 December 2019 Saturday 09:30

11 January 2020 Saturday 17:30


Tomi Eğitim Merkezi, Asmalımescit sok. No:3 D:4 K:2 Tünel-Beyoğlu, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter

Feray Orman
Feray Orman Questions For Organizer?

Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi , çocukları, analitik düşünmeyi ve felsefeyi seven lisans öğrencisi veya lisans mezunu herkesin katılımına açık bir eğitmen eğitimidir. Gerçekleşen eğitimin sonunda katılımcılara uygulayıcı eğitmenlik için Katılım sertifikası verilecektir.