,
02 December 2019 - Monday

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi (100 Saat)

İstanbul
Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi (100 Saat)

Event Details

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi (100 Saat)

30 yıldan fazla uluslararası deneyime sahip tecrübeli uzmanlardan, gerçek ürünler kullanarak ve güncel belgelerle uygulamalı olarak eğitim gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların uzmanlarımız eşliğinde gerçek alıcılar ile yazışmaları sağlanmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI: Eğitimde katılımcıların uluslararası ticareti tüm ayrıntıları ile öğrenmeleri, bir ürün ihraç etmeyi düşünen girişimciler için doğru pazarların ve alıcıların nasıl ulaşılacağının öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ithalat amacıyla ürün arayanların bu ürünlere internet üzerinden nasıl bulacağı, bulduktan sonraki operasyonel süreçleri nasıl yürüteceği anlatılacaktır.

KİMLER KATILMALI:
• Yeni mezun olup kendi işini yapmak isteyen girişimciler,
• Uluslararası ticarete yeni başlayanlar,
• Home office çalışıp kendi işini yapmak isteyen girişimciler
• Mevcut şirketi olup, ihracat yapmak isteyen iş sahipleri,
• Şirketlerin dış ticaret bölümlerinin çalışanları,
• Uluslararası ticaret yapan firmaların operasyon departmanı çalışanları, satış temsilcileri, orta ve üst düzey yöneticileri,
• Dış ticarete ilgi duyanlar,
• Asıl işi dış ticaret olmayan muhasebe, satın alma ve finans gibi bölümlerin çalışanları,

GEREKLİLİKLER:
• Temel seviyede İngilizce
• Diz üstü bilgisayar

HANGİ SORULARA CEVAP BULACAKSINIZ:
• Geleceğin mesleği olan dış ticareti konusunda 30 yıldan fazla deneyimi olan ekipten öğrenmek ister misiniz?
• Şu anda binlerce şirket dış ticaret formalitelerini bilen, hedef pazar analizi konusunda tecrübeli, malının alıcılarına ulaşma konusunda bilgi sahibi “Dış Ticaret Uzmanı” arıyor.
• Ürününüz var ve satmak istiyorsunuz. Peki nereden başlamalısınız?
• Uluslararası pazarlarda müşterilerinizle veya satıcılarla ticari yazışmalar yapıp müzakere yapabilmeyi nasıl yapacağım?
• Gümrükleme için hangi evraklar gerekecek? Bu evrakları kim hazırlayacak?
• Üretici olmadan ihracat nasıl yaparım?
• Teslim şekillerini tüm detayları ile nelerdir?
• Dünyada ve Türkiye’deki dış ticaret konusundaki web siteleri nelerdir?
• Aradığınız bir ürünü internet kullanarak uluslararası pazarlarda nasıl bulursunuz?
• Dış ticarette ödeme şekillerini bilmiyorum, ne yapmam gerek?
• Üreticilerle bağlantı kurarken nelere dikkat etmek gerekir?
• Uluslararası pazarda haklarınız nelerdir, korumak için ne yapmalısınız?

Tüm bu detayları konusunda 30 yıldan fazla tecrübeli uzmanlardan öğrenmek için bizimle iletişime geçiniz.

EĞİTİM DETAYI:

100 saatlik Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimi toplam 6 modülden oluşmaktadır. Tamamen uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olan programda gerçek ürünler üzerinden uluslararası yazışmalar gerçekleştirilecektir. 6 modülden oluşan eğitimin detayları şu şekildedir;

1- DIŞ TİCARET YÖNETİMİ: Dış Ticaret konusunda temel ve önemli kavramlar işlenecektir.
• Dış Ticarete Yön Veren Kuruluşlar
• Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri
– INCOTERMS 2020 (YENİ)
– Uygulamada yaşanılan sorunlar ve örnekler
• Satış Sözleşmeleri
– Sözleşme türleri
– Sözleşme yapılırken dikkat edilecek hususlar
• Uluslararası Sözleşme Şekilleri
– SWIFT uygulaması nedir?
– Peşin Ödeme
– Mal Mukabili Ödeme
– Vesaik Mukabili Ödeme
– Akreditif
– Banka Taahhütlü Ödeme BPO
– Günlük uygulamalardan örnek olaylar
• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
– Proforma Fatura
– Çeki Listesi – Packing List
– Türkçe Fatura
– Commercial Invoice
• İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
– Taşıma Belgeleri
– Bill of Lading (Konşimento)
– FIATA B/L
– Karayolu Taşıma Belgesi – CMR
– Havayolu Taşıma Belgesi – IATA
– Demiryolu Taşıma Belgesi – CIM
• Menşe Belgesi, Form A, Dolaşım Belgeleri (ATR – EUR1)
• Ekspertiz Belgesi,
• Analiz Belgesi,
• Gözetim Belgesi,
• Sağlık Sertifikası,
• Mal Teslim Belgesi (Ordino)
• Özel Fatura
• Isıl İşlem Belgesi (ISPM 15)
• Diğer Belgeler
• Güncel Örnekler Üzerinden İncelemeler
• İhracatta Sigorta Kavramı ve Sigorta Belgeleri
– Sigorta Türleri ve Riskler
– Sigorta Poliçesi, Sigorta Sertifikası,
– Dikkat Edilecek Hususlar
– Günlük Uygulamalarda Kullanılan Örnek Belgeler Üzerinde İnceleme
• Türkiye’de Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat
– Kambiyo Mevzuatı ve Banka İşlemleri
– GTİP
• İhraç Kayıtlı Satış (3065 sayılı KDV Yasası İlgili Madde)
– İhraç Kayıtlı Satış Nedir?
– Uygulaması ve Riskler
– Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
• İhracatta Fiyatlandırma ve Teklif Verme
– (FOB’laştırma)
• İhracat Uygulamasında İşlen Sırası (Check List) yapılabilir mi? Flormar ihtiyaçlarına göre nasıl bir yol izlemeli?
• Case Study çalışması

2- HEDEF PAZAR ANALİZİ: Hedef pazar araştırması firmalarla yapılan görüşmeler ve masa başı çalışmalarına dayandırılacaktır.
• İhracat İçin Selfie
– GTİP Numarası
– Doğru Satış Kanalı Tespiti
– Hedef Pazar Seçim Kriterleri
– Ürün Tanımı
– Fuarlar
• Uluslararası Ticaret Stratejileri
• Doğru Hedef Pazarın Belirlenmesi
– İthalatçı Ülkelerin Analizleri
– İhracatçı Ülke Analizleri
– Cari Açık Rakamlarının Değerlendirilmesi
– Türkiye’nin İhracatının Analizi
– Yükselen Ülkeyi Baştan Yakalamak
• Hedef Pazarlarımızın Belirlenmesi
– Demografik Değerlendirme
– Yakın Pazarların Analizi
– Vergilerin Tespiti
– Ülkenin yapısı ve kültürel değerlendirilmesi
– Tarife Dışı Engeller ve Yasal durum
• Analizde Diğer Etmenler
– İnternette Ticari Bilgi Araması nasıl yapılır?
– İnternette iz süzme
– İnternette ticari kaynakların incelenmesi
• Hedef Ülkede Araştırma
– Key Words
– Ülke Kaynakları Araştırması
– Müşteri Çoğaltma Teknikleri
– Satış Kanalı Analizi
– Fuarlar
– Müşterinin Müşterisi

3- PAZARLAMA: Pazarlama Karmasının Belirlenmesi ve İçeriklerin Oluşturulması: Firma pazarlama karması analiz edilecek, pazar araştırması sırasında edinilen bilgilerden de yararlanılarak hedef pazara uygun pazarlama karmasına ilişkin aşağıdaki konuları kapsayan kararlar alınacaktır.
• Ürün kararları; Ürün özellikleri, ürün kalite düzeyi, ürün tasarımı, markalama kararları, ambalaj kararları, garanti koşulları, belgelendirme
• Fiyat Kararları: Fiyat stratejisinin tespiti, iskonto stratejisinin tespiti ve ek hizmetlerin fiyat stratejilerinin tespiti
• Dağıtım Kararları: Lojistik planlaması, nakliye kararları, depolama kararları, stok yönetimi kararları, dağıtım kanalı planlaması; direkt dağıtım kanalı, endirekt dağıtım kanalı, karma dağıtım kanalı
• Tanıtım Kararları: Kurumsal kimlik planlama, reklam kararları, reklam bütçesi kararları, reklam mecrası kararları, reklam mesajı kararları, fuar yönetimi, marka yönetimi, ürün konumlandırma çalışmaları

4- TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamında üretim süreçlerinin yönetilmesi, depo yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim halindedir.
• Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Evreleri
• Tedarik Zinciri Kararları
– Tedarik Zinciri Stratejisi ve Tedarik Zinciri Tasarımı
– Tedarik Zinciri Planlaması
– Tedarik Zinciri Operasyon
• Tedarik Zinciri Süreçleri
– Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
– İçsel Tedarik Zinciri Yönetimi
– Müşteri İlişkileri Yönetimi
– Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması
• Stratejik Uygunluğun Başarılması
– Müşteri ve Tedarik Zinciri Belirsizliğinin Anlaşılması
– Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması
– Stratejik Uygunluğun Sağlanması
• Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma İle İlişkili Ölçütler
• Tedarik Zinciri Metodolojileri
– Tedarik Zinciri Ön Çalışmaları
– Yol Haritasının Oluşturulması
– Geleneksel Satınalma Anlayışından Stratejik Kaynak Stratejisine Geçiş
– Tedarik Zinciri Yazılımının Seçilmesi
– Tedarikçi Hayat Eğrisi Kavramı
• Tedarikçi Seçimi ve Ön Değerleme
• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Tedarikçi Performans Değerlemesi
• Tedarikçi Geliştirme
• Tedarik Zincirinde Koordinasyon; İşbirliği ve Güven
• Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Değerlendirme

5- TİCARİ İSTİHBARAT: İnternet ve diğer kaynaklar üzerinden yapılacak potansiyel alıcı çalışmalarında aşağıdaki kaynaklardan faydalanarak potansiyel alıcı listeleri oluşturulacaktır. Aşağıda belirtilen veya ek kaynaklar kullanılarak, danışmanlık alacak olan her bir firma için potansiyel alıcılardan oluşan birer liste hazırlanacaktır. Listenin her firmaya özgü olması esastır. Ancak firmaların hedef pazarlarında çakışma olması durumunda firma tekrarlarına gidilebilir. Listenin hazırlanmasında gösterge niteliğinde olmak üzere aşağıda bazı kaynaklar önerilmekte olup genişletilmesi mümkündür. Firmalara yönelik iletişim çalışmaları ile potansiyel alıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve hali hazırda satın aldıkları ürünler ve tedarikçileri tespit edilmeye çalışılacaktır.
• Email ile Yazışmalar: Firma tanıtım yazılarının İngilizce olarak hazırlanması, ücretli veya ücretsiz toplu mail atma ve mail takip, analiz ve raporlama programlarının önerilmesi, web sayfası takip, analiz ve raporlama yol ve yöntemlerinin gösterilmesi, firmanın toplu mail çalışmasının hazırlanması ve sistemin kurulması sağlanacaktır.
• Telefon İrtibatı Desteği: Belirlenen potansiyel alıcıların içinden firmanın seçtiği şirketlere yönelik firma tarafından İngilizce sözlü tanıtımının yapılmasında dikkat edilecek hususlar (firmanın güçlü yanları, karşı tarafa sağlanacak faydalar, karşı firmanın ithalat durumu, tedarikçileri ve sundukları fiyatları vb.) iletişim içeriği, iletişim tarzı konusunda firmaya destek verilecektir.
• Hedef Pazara Seyahat Desteği: Hedef pazara seyahat öngörülmesi veya fuar katılımı durumunda bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır.

6- TİCARİ YAZIŞMALAR: Eğitim katılımcıları Ticari İstihbarat sürecinde belirlenen alıcılar ile uluslararası sektör tecrübeli uzmanlar eşliğinde yazışmalar gerçekleştireceklerdir.

NOT: Mutlaka tüm katılımcıların gerçek ürünler ile yazışmaları sağlanacaktır.

Eğitim Süresi: 100 Saat

Eğitim Ücreti: 7000 TL + KDV
-Kredi kartı ile 12 taksite kadar ödeme imkanı bulunmaktadır. (Bankaların taksit politikalarına göre vadeler değişmektedir)
-Eğitim ücretine; ders notu ve katılım sertifikası, coffee-break ikramlar dahildir.
-İki kişi katılımlarda; % 5, Üç kişi ve üzeri katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

Eğitim Başlangıç Tarihi: 2 Aralık 2019

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
t: 02129396301
f: 02129247002

02 December 2019 Monday 09:00

İnovakademi Eğitim ve Danışmanlık, Taksim Square, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter