23 September 2019 - Monday

Enneagrama Giriş Eğitimi (Online)

İstanbul, Üsküdar
Enneagrama Giriş Eğitimi (Online)

Event Details

DİKKAT ONLINE EĞİTİMDİR!
Eğitime Zoom uygulaması yardımı ile, her yerden canlı girebilirsiniz.
 
Enneagram Giriş Eğitiminin İçeriği:
 
Enneagram giriş eğitiminin amacı, enneagrama göre insanın yapısının ve kişilik tiplerinin bilişsel, duygusal ve eylemsel potansiyelleriyle tanımak, bireylerde özfarkındalık, özyönetim, empati ve ilişki becerilerin gelişmesine katkı yapmaktır.
 
Enneagram Giriş Eğitimine katılanların duygusal zekalarının yükselmesi, kendilerine ve çevrelerine karşı sevgi ve şefkat göstermeleri beklenmektedir.
 
Enneagram giriş eğitimi aşağıdaki 3 temel başlık altında sunulmaktadır.
 
1.Enneagram Kişilik Sistemi (4 saat)
İnsanın yapısı
Merkezler
Egemen Duygular
Bilişsel Farkındalık
Zihni Modeller
Erdemler, tutkular ve benlik takılmaları
 
2.Tiplerin Dinamikleri (4 saat)
Tiplerin sağlık düzeyi
Stres ve güven potansiyelleri
Öfke potansiyelleri
Harmonik ve hornevian gruplar
Güçlü ve zayıf yönler
Motivasyon
Dikkatinin yoğunlaştığı konular
 
3.Karşılaştırmalı Tipler (4 saat)
Savunma Stilleri
Dünyaya verdiği mesajlar
Takıntılı (dürtüsel) tutumlar
İkincil düzey güdüler
Benlik algıları
 
Eğitimi incelemek için tıklayınız. https://kgo.com.tr/online-egitim/enneagrama-giris-egitimi/

23 September 2019 Monday 21:00

23 September 2019 Monday 22:30


Kişisel Gelişim Online, Rıhtım caddesi no:50/6, Üsküdar, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
Kişisel Gelişim Online

İnternette oluşturduğumuz canlı sınıflarda, uzaktan, uygulamalı eğitimlerimiz ile, yüz yüze eğitimlerden çok ama çok daha verimli ve başarılıyız.