,
19 July 2019 - Friday

Üst Düzey Yönetimde Stres ve Zaman Baskısını Yönetme Teknikleri

İstanbul
Üst Düzey Yönetimde Stres ve Zaman Baskısını Yönetme Teknikleri

Event Details

Üst Düzey Yönetimde Stres ve Zaman Baskısını Yönetebilme Teknikleri

Programın Amacı
NEW YORK BUSINESS LEADERSHIP CENTER ONAYLI 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN STRES VE ZAMAN BASKISINI YÖNETEBİLME TEKNİKLERİ


Zamanı iyi kullanamayan bir yönetici, işlerin üst üste gelmesinden veya çok yoğun tempoda çalışmaktan dolayı bunalır, sıkılır ve gerililer. Bu durum ise kişisel yıpranmayı arttırır ve iş yapma performansını düşürür. Sonuç olarak iş ve zaman baskısı altında çalışmaya devam eden bir üst düzey yönetici etkili olmaktan uzaklaşır.

Bu programda iş hayatında karar verici konumda olan üst düzey yöneticilerin;

Etkililiğini artırmak ve
İşi ve zamanı yönetme konusunda üst düzey kişisel becerileri kazandırmaktır.


Programın İçeriği
- Stres ve Zaman Baskısını Yönetebilme Teknikleri
- Dağınık Masayla Baş Etme
- Aşırı Sosyal İlişkileri Düzenleme
- Hayır Diyebilmek
- Kişilik Yapısını Tanıma
- Kişilik Yapısından Kaynaklanan Zaman Yönetimi Engellerini Aşma
- Beklenmeyen Ziyaretçi Trafiğini Düzenleme
- Kişisel Zaman Yönetimi İlkeleri
- Yönetsel Zaman Yönetimi İlkeleri

Programın Faydaları
Bu programda iş hayatında karar verici konumda olan üst düzey yöneticilerin;

Etkililiğini artırmak ve kendilerine işi ve zamanı yönetme konusunda üst düzey kişisel becerileri kazandırmaktır.

Detay Bilgi:

https://royalenstitu.com/stres-ve-zaman-bask%C4%B1

19 July 2019 Friday 09:30

Radisson Blu Hotel, 19 Mayıs Cad. No: 2, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter