06 July 2019 - Saturday

Mehmet Altuğ Ersoy ile Felsefeyle Terapi Sohbetleri

İstanbul
Mehmet Altuğ Ersoy  ile  Felsefeyle Terapi Sohbetleri

Event Details

Mehmet Altuğ Ersoy

ile

Felsefeyle Terapi Sohbetleri'nde Bu Ay;

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:00 – 16:00

Varoluşsal Kaygılar

Sohbetimizin içeriğini oluşturan ana öğeler Irwin Yalom’un  “Varoluşçu Psikoterapi” adlı kitabında yer almakta. Zaman kısıtı nedeniyle kitapta değinilen birçok konudan sadece bazılarına yer vereceğiz.

Ele alacağımız sorunlar belki de hepimizin zaman zaman karşılaştığı ve üstesinden gelmekte zorlandığı konulardan oluşuyor.  Sohbetimiz interaktif olacağından, sizler de söz alabilir, sorular sorabilir, sorulan sorulara cevaplar üretebilirsiniz.

Konu başlıklarından bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz;

Varoluşçuluk ve düşünürleri

Hayat, ölüm ve anksiyete

Hayat ve ölümün birbirine bağımlılığı

Ölümü dışlayan anksiyete

Sınır durumu olarak ölüm

Ölüme karşı duyarsızlaşma

Varoluşsal Yalıtım

Seks ve yalıtım

Başkalarının gözünde var olmak

Anlamsızlık, anlam problemi, hayatın anlamı, anlam kaybı

Neden anlama gereksinim duyuyoruz

Anlamsızlık ve panzehirleri

06 July 2019 Saturday 13:00

06 July 2019 Saturday 16:00


Ayrıntı Akademi-Kuzguncuk, Yenigün Sokak Yenigün Apt. No:13/1 Kuzguncuk-Üsküdar/ Kuzguncuk, Kadıköy, İstanbul


View Map

Event Promoter