06 October 2018 - Saturday

Product Camp - Ürün Yönetimi ve Tasarımında Veri Kullanımı ve Optimizasyon Eğitimi (Uygulamalı)

İstanbul
Product Camp - Ürün Yönetimi ve Tasarımında Veri Kullanımı ve Optimizasyon Eğitimi (Uygulamalı)

Event Details

Dijital ürünler, tarih boyunca tüm ürün geliştirenlerin hayal ettiği bir şeyi gerçekleştirdi: Ürün ve müşteri hakkında sürekli ve anlık veri elde edebilmek. Ürün geliştiricilerin sürekli ve anlık veri elde etme hayali ürünlerini sürekli iyileştirme isteğinden ileri gelir. Dijital ürünler ile elde edilen bunca veriye rağmen iyileştirmelerin beklenen seviyede olmadığı açık. Peki neden?

Bu sorunun temelinde veri denince akla sadece “sayısal” verinin gelmesi ve verinin tüm sorularımıza cevap verebileceği yanılgısı var. Oysa ki veri çoğu zaman sadece durumu tarif eder. Karar vermek için halen kendi fikirlerimizi üretmemiz gerekir. Dolayısıyla, veriden hareketle verilen kararlar halen önyargı barındırır. İşte bu sebeple hem sayılabilir hem sayılamaz verinin nasıl üretilmesi gerektiği ve ne amaçlara hizmet ettiğini anlamak gerekir. Bununla da yetinmeyip veriden fikir geliştirmeye ve optimizasyona geçişi sağlamak gerekir.

 

Neden Katılmalısınız?

Ürün geliştirme faaliyeti sürekli bir iyileştirme gerektirir. Artan rekabet, müşteri beklentileri ve gelişen teknoloji bunu zorunlu kılar. İyileştirmelerin yanı sıra yeni çözümler üretmek için de veriyi doğru biriktirme, anlamlandırma ve aksiyon kararları alabilmek gerekir. Bu noktada hem sayısal hem de sözel veriyi yönetme ve kullanma bilgisi daha doğru ve güvenilir kararlar verebilmekte çok kritik bir yer tutar.

Ne Öğreneceksiniz?

 • Veri Üretimi

  • Kalitatif veri nedir ve nasıl elde edilir?

  • Kantitatif veri nedir ve nasıl elde edilir?

  • Analitik araçlarının genel yapısı ve çalışma mantığı nasıldır?

 • Veri Anlamlandırma

  • Hedef ve metrik belirleme. Goal Based Metrics uygulaması.

  • UX metrikleri. HEART Metrics uygulaması.

  • Önemli Analitik Kavramları ve Temel Raporlar

  • Temel Matematik Bilgisi

  • Kalitatif Veri Analizi

  • Kantitatif Veri Analizi

  • Kalitatif & Kantitatif Sentezi. Case Study incelemesi

 • Optimizasyon

  • Optimizasyon Temelleri

  • Hipotez Geliştirme ve Önceliklendirme

  • Prototipleme ve Test Etme

 

Kimler Katılmalı?

 • Head of Product

 • Head of UX

 • Head of Design

 • UI/UX Design

 • Product Manager

 • Product Owner

 • Business Analyst

 • Conversion Rate Optimization

Havale ile Ödeme

Havale ile ödeme için İşbankası IBAN: TR550006400000110092573006 hesabına transfer yaptıktan sonra akar@invertiv.com adresine para transferi dekontunuzu ve katılımcı bilgilerini gönderiniz.

INVERTIV Hakkında

INVERTIV, uçtan uca ürün yönetimi, ürün stratejisi ve servis tasarımı alanlarında uygulamalı eğitimler, süreç tasarımı, danışmanlık ve koçluk hizmetleri verir. Ürün insanlarının ve ürün geliştirme sürecinin seviye atlamasını sağlayarak, daha başarılı ürünler üretilmesini sağlar. Ürün tecrübesini global girişim hızlandırma tecrübesiyle birleştirerek girişim hızlandırma/inkübasyon programlarının katma değerini artırır.

ATÖLYE Hakkında

ATÖLYE, disiplinlerötesi bir inovasyon platformudur. Çalışmaların merkezinde yer alan ödüllü stratejik tasarım stüdyosu ile ürün-servis-sistem tasarımı, kurumsal dönüşüm ve yeni platform tasarımı gibi farklı alanlarda uluslararası projeler geliştirir. bomontiada’da yer alan 700 m2’lik yaratıcı platformu ile projeleri farklı öğeler ile destekler: iş birliği olasılıklarını arttıran 120 kişilik disiplinlerarası bir komünite, yaratıcı süreçlere eşlik eden bir dijital-fiziksel deneyim prototipleme alanı ve etkileşimi tetikleyen bir etkinlik alanı.

Eğitmen Akar Şümşet Hakkında

INVERTIV'in kurucusu Akar Şümşet yaklaşık 10 yıldır dijital ürün tasarımı, yönetimi, kullanıcı deneyimi tasarımı, oyunlaştırma, girişimcilik ve girişim hızlandırma üzerine çalışmaktadır. Turkcell, Vodafone, Akbank, Comodo, Coca Cola gibi firmalara danışmanlık vermiştir. Uluslararası konferanslarda (World Usability Congress, UX Alive) ve  UX Collective ve Smashing Magazine gibi mecralarda konuşmakta, yazmaktadır. ProductTank İstanbul'un kurucu organizatörüdür. Product management, product design, product development, ux design, innovation, gamification, startup incubation & acceleration alanlarında eğitim ve danışmanlık vermektedir.

 

06 October 2018 Saturday 10:00

06 October 2018 Saturday 18:10


ATÖLYE, Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Silahşör Cad. Birahane Sok. No: 1 Şişli, Istanbul, Turkey, Şişli, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
INVERTIV Questions For Organizer?

Invertiv 2018 yılında Akar Şümşet tarafından kurulmuştur. Invertiv tüm servislerini sonuç üreten ürünler geliştirmek üzere kurmuştur. Bu felsefeyi uygulamaya geçirmek üzere 5 D’s of PMUX framework’ünü geliştirmiştir. Invertiv'in Kurucusu Akar Şümşet Hakkında Yaklaşık 10 yıldır ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi tasarımı, girişimler üzerine çalışan Akar Şümşet'in portfolyosunda Turkcell, Startupbootcamp, Comodo, iLab Holding gibi dev firmalar ve Zeplin ve Fitwell gibi Türkiye'nin global çapta başarılı girişimleri bulunuyor. E-Ticaret, SaaS, FinTech, Gayrimenkul Listeleme gibi birçok farklı alanda ürün yönetimi, optimizasyon ve kullanıcı deneyimi tasarımı ekiplerini yönetmiştir. Smashing Magazine, UX Collective ve UX Planet gibi global yayınlarda yazıları da yayınlanan Akar Şümşet, aynı zamanda UX Alive ve World Usability Congress gibi uluslararası etkinliklerde konuşmacı olarak da yer almaktadır. Son dönemlerde eğitimci ve danışman olarak çalışmanın yanında ProductTank İstanbul'un kurucu organizatörü olarak meetuplar düzenlemektedir.

Comments