01 March 2018 - Thursday

1 Mart Gelecek Günü

İstanbul, Beşiktaş
1 Mart Gelecek Günü

Event Details

2005 yılından bu yana kişi ve kurumlarda gelecek çalışmaları konusunda farkındalık geliştirmek üzere birçok projeye imza atan Fütüristler Derneği, 2013 yılından itibaren her yıl, 1 Mart’ı “Gelecek Günü” olarak kutlama kararı almış ve 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017’de Gelecek Günü coşku ile yerli, yabancı, genç, çoluk çocuk pek çok değerli katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında World Future Society ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan Gelecek Günü'nün temasını “Tomorrow / Yarın”... olarak belirledik.

Etkinlik ücretsizdir.

Gelecek Günü fikri nasıl doğdu?

”Bayramlar, kitlesel kutlamalar insanların dikkatlerini ve enerjilerini ortak noktaya toplamak için müthiş kuvvetli araçlardır. Çoğu da geçmişte olan şeyleri ya da doğanın ritmik tekrarlarını kutlamak içindir. Tarih ve doğa onurlandırmamız gereken kıymetli, ortak değerlerle doludur. Ancak biz müthiş olasılıklarla dolu ve hep beraber inşa etmekte olduğumuz geleceğin de kutlanması gerektiğine inanıyoruz”…

Gelecek Günü tüm dünya insanlarının sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için düşünmesi, üretmesi ve geleceğe odaklanması için tasarlanmış bir kutlama günüdür.

Gelecek Günü fikri Türkiye’de ilk olarak Fütüristler Derneği Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve dünyanın en önemli 100 kadın fütüristi arasında gösterilen Ufuk Tarhan tarafından ortaya atılmış ve tasarlanmış olup, Fütüristler Derneği tarafından temsil edilmektedir.

Derneğin amacı ilerleyen yıllarda, aşağıdaki adımları gerçekleştirebilmektir;

-Tüm dünyada 1 Mart’ın hükümetlerce resmi tatil olarak ilan edilmesi
-Okullarda tarih dersinin başladığı yaşlarda gelecek dersinin de müfredata alınması
-Gelecek derslerinin eklenmesi ve bölümlerinin açılması
-Okullarda 1 Mart’larda daha iyi bir gelecek yaratmak için Gelecek Günü Projeleri yaptırılması
-Gelecek Günü kostüm partileri, kıyafet baloları, şarkı, resim, tasarım yarışmaları düzenlenmesi
-İş yerlerinin çalışanlarına gelecek için yaratıcı düşünceler geliştirmek üzere bir günü tatil vermeleri
-Yayın organlarının, medyanın 1 Mart’larda Gelecek Günü için özel yayınlar yapmaları
-Gelecek Günü ilk defa Humanity+ Leadership: MINDS konferansında, Second Life içinde, 15 Eylül 2011 tarihinde dile getirildi. Fikir, Konferans Başkanı Dr. Ben Goertzel tarafından çok beğenildi ve dünyada yayılması için girişimler başlatıldı.


2013’teki ilk Gelecek Günü’nün teması “Her zaman ve her koşulda sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için ileri gitme arzumuzu sembolize etmek” üzere “More Forward for Sustainable Future / Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri” sloganı benimsenmiş idi.

2014’ün teması ‘’Future of Humanity / İnsanlığın Geleceği’’ olarak kurgulanmıştı. Rengarenk beyin olarak belirlenen logo ile insana dair her şeyi farklılaştıran ve yaratan beynin, sonsuz ve renkli doğasını anlatabilmek hedeflenmişti.

2015’te “Future of Youth / Gençliğin Geleceği” ana tema olarak seçilmişti. İçinde bir gencin hayat döngüsünde karar verme ve dünyayı dönüştürmek için adapte olduğu yeni hayat tarzlarındaki değişimleri sembolize gençlerin olduğu beyin logomuz ile geleceği oluşturacak ve gelecekte yaşayacak gençleri, gençliği gündeme taşımak istedik.

2016'da ise “Future of Woman / Kadının Geleceği”'ni konuştuk. Kadın, erkek ve tüm cinslerin eşit olduğu bir dünyanın ne kadar renkli, aydınlık, sağlıklı, verimli, sürdürülebilir ve dengeli olduğuna değindik. Kadın-Erkek eşit olduğumuzda dünyanın neye benzeyeceğini, nasıl daha iyi olacağını anlamak istedik.

2017'de ise "Future of Future / Geleceğin Geleceği"'ni konuştuk. Gelecekte insan ile makinelerin bütünleşmesi, geleceği temelden değiştirecek olan yeni para birimi; veri, Bu veriyi en güvenli saklama ve paylaşma yöntemi olan Blockchain, T-İnsan, Dijital mutluluk, tasarımın geleceği'ni ele aldık.

01 March 2018 Thursday 13:30

01 March 2018 Thursday 17:00


Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Yerleşkesi, Beşiktaş, İstanbul


View Map

Event Promoter

Biletino Logo
Fütüristler Derneği / Futurists Association

2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak üzere multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.Fütüristler Derneği, sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. Fütüristler Derneği’nin temel amacı geniş kitlelerle gelecekçiliğin (fütürizm) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar zinciri olduğunu anlatabilmektir.