26 January 2018 - Friday

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

İstanbul, Beyoğlu
Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Event Details

“İş hayatının en eski mesleklerinden olan “Sekreterlik” mesleğinin, telefonları cevaplama, misafirleri karşılama, not tutma gibi görevlerle 1930’larda başlayan yolculuğu, günümüz iş dünyasında inisiyatif alabilen, çalıştığı kurumun işleyişine ve vizyonuna önemli katkı sağlayan, gerektiğinde yöneticisinin vekili olabilecek yetkinlikte stratejik bir konumda olan “Yönetici Asistanı” olarak değişime uğramıştır..."

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞININ TANIMI

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞININ DÜNYA VE TÜRKİYEDE GELİŞİMİ

YÖNETİCİ ASİSTANININ ÖZELLİKLERİ

Karakter özellikleri

Fiziki görünüş özellikleri

Sosyo-psikolojik özellikleri

Mesleki bilgi özellikleri

YÖNETİCİ ASİSTANININ SORUMLULUK ALANLARI

MESLEKİ TERİMLER

RANDEVU ORGANİZASYONU

Program Dışı Gelen Ziyaretçilerle Nasıl İlgilenilir?

Randevu Organizasyonu Örnekleri

TOPLANTI ORGANİZASYONU VE TUTANAKLAR

Dikte Alma ve Not Tutma Taktikleri

Toplantı Dosyaları ve Gündemin Hazırlanması

Toplantıya Ev Sahipliği Etmede Asistanın Rolü

Telekonferans

Kurumsal Toplantı ve Organizasyonlar 

YÖNETİM FONKSİYONLARI

Planlama

Organizasyon (örgütleme)

Yürütme

Koordinasyon

Kontrol

YÖNETİCİ TİPLERİ

Zor Yöneticiyle Çalışabilme Beceresi

YÖNETİCİYİ TEMSİL

Yetki Üstlenebilme

Liderlik

Girişimcilik

İletişim

SEYAHAT ORGANİZASYONLARI

EVRAK YÖNETİMİ

Evrak Takibi

Kullanılan Formlar

DOSYALAMA

Dosyalamanın Önemi

Dosyalama Çeşitleri

Dosyalama Terimleri

Dosyalama Araçları

Dosyalama İşleminin Basamakları

Etkili Dosyalama İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşivleme

Arşive Kaldırılacak Evrakların Ayıklanması ve Kontrolü

Fihristleme

İLETİŞİM

İletişim Türleri

Etkin İletişim

Empatik İletişim

İletişim Çatışmaları

‘Sen’ dili ‘Ben’ dili

Etkin Dinleme

İletişimin Gücü

Yönetimde İnsan İlişikleri ve İletişim Teknikleri

Beden Dili

YAZILI İLETİŞİM

İş Yazıları Örnekleri

Resmi Yazı Kuralları

Resmi Yazı Örnekleri

Yazışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar

Yazılı İletişimin Görgü Kuralları

E-posta yazma kuralları

26 January 2018 Friday 09:00

27 January 2018 Saturday 18:00


Elite World Prestige Hotel, Şehir Muhtar Cd. No: 40 Taksim, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter