27 January 2018 - Saturday

Digital Marketing Zirvesi

İstanbul, Beyoğlu
Digital Marketing Zirvesi

Event Details

İş dünyasının her alanında olduğu gibi, Dijital pazarlama alanında da süratle esen değişim rüzgarının hızına, neredeyse ayak uydurulamaz hale gelmiş durumda. Günümüzde markalar ürün ve hizmetlerini artık kalıplaşmış reklam metotlarının dışında birçok farklı kanal ve yepyenistratejilerle kitlelere duyurabiliyor. Yenimodel dijital pazarlama yöntemleri; yaratıcı, gerçek zamanlı ve hedef kitleyle alakalı olması açısından dikkat çekiyor.

1980’lerde hayatımıza giren “Serbest Piyasa Ekonomisi” kavramının getirdiği o, daha çok satmak ve daha çok kazanmak içgüdüsü ile hareket eden firmalar için satış ve pazarlama süreçlerinde yaptıkları yenilikler her geçen gün daha fazla önem kazanmaya başladı ve artık firmalar “kimin daha çok reklam yapıp ve sesini duyurursa, o kadar çok satacağı” ilkesiyle ile hareket etmeye başladılar.

Bir süre sonra etrafı saran reklam ve sözcükler havuzunun içinden “beni al” diye seslenen markalara karşı, tüketici daha da kararlı ve çekingen hale geldi. Çünkü iletişim adına yapılan ve asıl amacı satış olan bu sözcük bombardımanı, tüketicinin beynine ve daha da önemlisi kalbine girmek için yeterli değildi ve tüketicinin kararını değiştirmek hiç bu kadar zor olmamıştı.Tüm bunlar ve her geçen gün daha da sertleşen rekabet şartları beraberinde getirmeye, büyütmeye ve sektörleri de kendi içinde ayrıştırmaya ve farklı uzmanlık alanları yaratmaya başladı.

Zirvede, “Dijital Pazarlama” alanındaki tüm gelişmeler, fütürist yaklaşımlar, yaşanılan sorunlar, çözüm önerileriyle birlikte ele alınacaktır.

27 January 2018 Saturday 09:00

27 January 2018 Saturday 18:00


Elite World Prestige Hotel, Şehir Muhtar Cd. No: 40 Taksim, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter