17 November 2017 - Friday

Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı (106. Dönem)

İstanbul, Ataşehir
Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı (106. Dönem)

Event Details

AMAÇ
İşletmelerin en temel ihtiyaçlarından biri, çalışma hayatı düzenleyen kanunları bilen ve doğru uygulayan çalışanlardır. Kanunların sık sık güncellenmesi ise bu ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Çalışma hayatını düzenleyen iş kanunu, sosyal güvenlik kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile personel özlük işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması işletmeleri ciddi miktarda gereksiz maliyetten kurtarmaktadır. 

Bu sertifika programının amacı; katılımcılara iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, bordro uygulamaları süreçlerini uzmanlık derecesinde öğretmektir. Bununla birlikte örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel özlük işleri ve bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Özlük İşleri Kavramları

 • İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonları nelerdir?
 • Özlük işleri ve bordro hazırlamada İK süreçleri,
 • Performans süreçlerinde özlük işleri kavramı ve yapılacak çalışmalar,
 • Kurumiçi iletişimin özlük işlerine faydası,
 • İK çalışan ilişkileri nasıl yönetilir, hangi yönetim fonksiyonları kullanılır?

Yasalar ve İK Bakımından İşe Başlatma Süreçleri

  İş hukuku bakımından yapılması gereken çalışmalar,
 • Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından yapılacak çalışmalar,
 • İş sağlığı ve güvenliği Kanunu ile ilgili çalışmalar,
 • Borçlar Kanunu gereğince yapılacak işlemler,

İş Hukukunda Özlük İşleri ve Temel Bordro Süreçleri

 • İş hukuku temel kavramları, işçi, işveren, işyeri kavramları
 • Alt ve asıl işveren ilişkileri uygulamaları, sözleşme yönetimi
 • İş hukukunda iş sözleşmeleri, özellikleri, yapılması ve sonlandırılması,
 • Belirsiz, belirli, kısmi süreli iş sözleşmeleri özellikleri, ücret, tazminat ve yıllık izin bakımından, hafta tatili ayırımları,
 • İş sözleşmelerinin sonlandırılması ihbar önelleri ve kıdem tazminatına hak kazanma,
 • Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları,
 • Kötü niyet tazminatı işten çıkarmada gereklilikler ve yetersizlik kavramları,
 • İşe iade davası açılması şartları, mahkeme süreçler ve Yargıtay kararlarını uygulama,
 • Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkileri yönetiminde önemi,
 • Personel işten ayırma süreçlerinde yapılacak uygulamalar,

Özlük İşleri Yönetiminde Gerekli Dosya, Belge ve Yazılar

 • Personel özlük dosyası oluşturma ve gerekli belge ve bilgiler,
 • Personel dosyasında yer alan belgelerin yasal bakımdan işletme gereklilikleri,
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinde yasal olarak oluşturulması gereken belgeler,
 • İş sağlığı bakımından önemli belgeler,

Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları

 • İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları
 • Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,
 • Fazla mesai şartları ve alınacak onay yazısı,
 • Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,
 • Ücret ve kıdem tazminatında hak düşürücü süreler, işletmesel tedbirler

Yıllık İzin Hak Etme ve Kullanma Süreçleri

 • Temel İş hukukunda yıllık izin hak etme ve kullanma süreçleri,
 • Sosyal Güvenlik bakımından yıllık izin kullanımı ve sonuçları,
 • İSG Yönünden yıllık izin hak etme ve kullanmada önemli kavramlar,
 • İdari izinler kullanımı, ücretli ve ücretsiz izinler,

Personeli İşten Ayırma Sürecinde Yapılacak Çalışmalar

 • Haklı Nedenle iş özleşmesi fesih halleri,
 • Feshin geçici sebebe dayandırılması, sözleşmenin feshinde usul.
 • İş Kanununu, Borçlar Kanunu, SGK zaman aşımı süreleri,
 • İşten ayırmak için oluşturulması gereken belgeler, iş arama izni,
 • İşten ayırma yazısı hazırlanırken dikkat edilecek konular,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri
 • Kıdem ve ihbar hak edilen ve edilmeyen durumlar,

İş ve İşe İade Davaları Açılması, İşe İade Kavramı ve Sonuçları

 • İş davaları hangi hallerde açılır,
 • İş iade davası açılması koşulları nedir (Örnek vaka çalışması)
 • Yetersizlik, Davranışlar, İşin ve işyerinin gereklerinin önemi,
 • İşe iade davası açılma süresi, mahkeme süreçleri ve işe iade sonuçları,
 • Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemeler için açılacak davalar,
 • Performans sonucu işten çıkarmada dikkat edilecek hususlar,

Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları

 • Sosyal Güvenlik Kavramı ve uygulamaları
 • Çalışma şekillerine göre sigortalı sayılma şekli
 • İşyeri açılışı ve yapılacak çalışmalar,
 • İşçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,
 • SGK Mevzuatında sigorta kolları ve sağlanan yardımlar,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları kavramı, primleri, bildirimler ve sağlanan yardımlar,
 • Genel Sağlık Sigortası kavramı, sağlanan yardımlar,
 • Kayıt dışı istihdam sorunları ve idari para cezaları,
 • Sosyal Güvenlikte İş sağlığı ve Güvenliği uygulamaları,
 • Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,
 • Bordro yapımı, Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması ve ödeme şekli,
 • SGK Mevzuatında ücret, bordro,
 • % 5 Hazine teşviki şartları ve kaybedilmesi.
 • Çalışma şekillerine göre (Kısmı-Çağrı üzerine) SGK bildirimi, GSS uygulamaları,

Ücret ve Bordro Uygulamaları

 • Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,
 • Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi
 • Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri
 • Aylık bildirgeler verilmesi,
 • İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,
 • Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları,
 • Şahıs Sigorta uygulamalarında dikkat edilecek hususlar,

Yargıtay Kararları ile Özlük İşleri ve Ücret Ödeme Sonuçları

 • Örnek vakalar ve Yargıtay kararları,
 • İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi
 • İşe iade kavramında Yargıtay kararları ve uygulamaları
 • 270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları,
 • Yönetici fazla çalışma ücreti
 • İbranamenin geçerliliği için yapılacak işler,

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

 • İşe başlatma aşamasında alınacak İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,
 • İş Kazaları ve meslek hastalıkları hakkında alınacak tedbirler,
 • İş Kazasının bildirilmesi, kaza öncesi ve sonrası alınacak tedbirler,

EĞİTİMCİ

ŞAKİR GÜLSEVER

1993-2002 Yılları arasında MEDYA HOLDİNG A.Ş.bünyesinde 20 şirketin tüm grup personelinin İnsan Kaynakları ve personel özlük işlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yaptı, 2002 ile 2005 yılları arasında ise Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonunu bünyesine katan Merkez Yayın Holding A.Ş.' de İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında Merkez Yayın Holding' den ayrılarak...devamı için tıklayın

17 November 2017 Friday 10:00

19 November 2017 Sunday 17:00


indensehr, içerenköy mah. eski üsküdar yolu cad. bikeç apt. no:4 d:5 ataşehir/istanbul, Ataşehir, İstanbul


View Map

Event Promoter

İndense Eğitim ve Dış Kaynak Hizmetleri Ltd. Şti.
İndense Eğitim ve Dış Kaynak Hizmetleri Ltd. Şti.

Indense sunduğu eğitim programları ile uluslararası son gelişmeler, saha araştırmaları, birebir deneyim, organizasyonların ihtiyaçlarını baz alarak gelişim ve bilgi güncellemesini hedefler. Kurumsal Eğitimler ile organizasyonla ilgili sorunlar işaret edilir, müşterinin durumuna göre özel workshoplar ve uygulamalar düzenlenir, organizasyonun eğitimlerden maksimum verim sağlaması için en uygun katılımcılar seçilir, program boyunca takım ruhu yaratılır ve güçlendirilir.