,
07 October 2017 - Saturday

Ekim / Anaokulu(Big Builders) K’NEX ® Düzenli Atölye – Maltepe

İstanbul
Ekim / Anaokulu(Big Builders) K’NEX ® Düzenli Atölye – Maltepe

Event Details

ETKİNLİK ADI: Big Builders Ekim/ Maltepe – Düzenli Atölye

TARİH: 07 – 28 Ekim arası // 4 hafta boyunca her Cumartesi

SAAT: 10:30-11:15 veya 14:00-14:45  saat seçenekleriyle

YER: Burgu Arjaan Otel – Maltepe

SEVİYE: 4 yaştan itibaren anaokuluna giden öğrencilere uygun

ÜCRET: 4 atölyeden oluşan aylık kurs ücreti 240 TL’dir.  (KDV dahil) Atölyeye ilk defa katılan çocuk 2 atölyeden sonra kursu bırakmak isterse kalan 2 atölyenin parası iade edilecektir.

NOT: Sınıf kapasitesi toplam 12 kişidir.  Atölyemiz 45 dakika sürer ve hem kız hem de erkek öğrenciler için uygundur.

ETKİNLİK HAKKINDA:

07 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan “Big Builders Ekim Atölyesi ” 4 etkinlikten (4 hafta) oluşmaktadır.

Oyun ile öğrenmenin gücüne inanan e² Genç Mühendisler’in Big Builders programıyla fen biliminin temellerine anaokulunda adım atmak mümkün.

 Çocuklar, yapacağımız kısa deneyler ve sonrasında K’NEX ® ile inşa edecekleri modellerle, basit matematik ve fen  kavramlarını uygulamalı olarak öğrenecek.

Atölyeler, onları hem üst sınıflara hazırlayacak hem de kas becerilerini ve iletişim yeteneklerini geliştirecek!

ŞARTLAR VE İADE KOŞULLARI BİGİLENDİRME FORMU

TREMAR ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.  (e² Genç Mühendisler Atölyesi)

Unvan            : Tremar Organizasyon ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Vergi No        : 8590651561 – Küçükyalı VD.

Adres             : Bağlarbaşı Mah. Sakarya Sok. No:35/1 Maltepe/İstanbul

Tel No            : 0216 706 10 17

E-posta           :bilgi@e2gencmuhendisler.com

 

1-      KAYIT VE ÖDEME:e² Genç Mühendisler Atölyesine yaptığınız kayıt müşterilerimize herhangi bir öncelik tanımaz ancak ödemenin yapılması halinde kesin kayıt gerçekleşir. Ödemenin atölye başlangıcından önce gerçekleşmesi gerekir. Bilgilendirme formunda belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

2-      TÜM VERGİLER DÂHİL OLMAK ÜZERE MAL VEYA HİZMETİN TÜRK LİRASI OLARAK SATIŞ FİYATI: Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, şekli, tarihi, yeri, vb tüm bilgiler) internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı internet sitesinde gösterilmiştir.

3-      ÖDEME VE İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Hizmetin bedeli(ücreti) internet sitesinde gösterilen yöntem ve şekilde ifa edilecektir.e2 Genç Mühendisler atölye program içeriği, atölyenin gerçekleştirileceği yer, atölyenin başlangıç, bitiş tarih ve saatleri hakkında bilgilendirme internet sitesinde yer almaktadır.

4-      SUNULACAK HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ:

e² Genç Mühendisler 4-15 yaş arası çocuklara fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematiğin temellerini (STEM= Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğlendirerek öğreten (eğitim + eğlence= e²) ve sevdiren bir STEM programıdır. e² eğitmenleri tarafından eğitim yılı boyunca anlaşmalı eğitim kurumlarında ve e² atölyelerinde uygulanır. Hizmetin kapsamlı nitelikleri seçilen atölyenin internet sayfasında yayınlandığı gibidir.

5-      İPTAL:e2 Genç Mühendisler, öngörülemeyen sebeplerden ötürü herhangi bir atölyeyi iptal etme hakkını saklı tutar. Atölye gerçekleşmeden iptal edilmişse tüm ödeme, devam ederken iptal edilmişse tamamlanmamış kısımla ilgili ödeme iade edilir.Kesin kayıt yaptırdığınız bir atölyeyi iptal ettirmeniz durumunda, atölyenin başlangıcından 10 gün öncesine kadar ödemenin tamamıderhal ve aynen iade edilir. Atölye başlangıcından 5 gün öncesine kadar ödemenin %40’ı, 48 saat öncesine kadar ise ödemenin %20’si iade edilir. Atölyenin başlangıcına 48 saatten az kala gerçekleşen iptallerde ücret iadesi yapılmaz.İptal talebinin bilgi@e2gencmuhendisler.com mail hesabına yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. e2 Genç Mühendisler tarafından düzenlenen, 4 dersten oluşan (1 kur 4 dersten oluşmaktadır) düzenli atölyelere (kurlara) öğrencinin ilk defa katılacak olması halinde, öğrenci eğer en geç ilk kurun 2. dersinden sonra kura devam etmek istemez ise kalan 2 dersin parası iade edilecektir. Öğrencinin kura (düzenli atölyeye) devam etmek istemediğini bilgi@e2gencmuhendisler.com e-posta adresine en geç ilk kurun 2.dersinin gerçekleştiği günü takip eden 3 gün içerisinde yazılı olarak bildirmelidir.  Aksi halde iptal talebiniz geçerli bir talep olmayacaktır. Atölye başladıktan sonra geçerli mazereti olmayan öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt iadesinde velinin geçerli mazeretini bildirir yazılı bildirimi esas alınır. Atölyeye katılmayan öğrenciler yazılı bildirim tarihine kadar eğitime katılmış gibi kabul edileceğinden gelmediği günler de ücret hesabına dâhil edilir.

6-      CAYMA HAKKI: ALICI, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde e-posta ile yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Cayma hakkı süresi, hizmetin satın alındığı günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile hizmetin ifasına başlanan satışlarda cayma hakkını kullanamaz. Cayma bildirimi yazılı olarak SATICIYA ulaştığı tarihten itibaren 10 güm içinde bedel ALICIYA iade edilir.

7-      DEVAMSIZLIK VE GEÇİŞ: Kesin kayıt yapılan atölyeye kısmen veya tamamen katılmamanız halinde ücret iadesi yapılmaz. Kesin kayıt olunan bir atölyeye katılamayan veya başka bir atölyeye geçiş yapmak isteyen kişilerin muadil bir programa katılımları boş kontenjan olması durumunda sağlanır.

8-      SINIF KURALLARI: Öğrenci eğitim ve öğretimi aksatıcı davranışlarda bulunamaz. Öğrenciler sınıfta başka bir kişiye veya taşınır taşınmaz eşyaya kasıtlı olsun ya da olmasın zarar veremez. Oluşacak zarardan öğrencinin velisi ya da vasisi şahsen sorumludur. e² Genç Mühendisler gerçekleştirilen atölyelerde davranışlarının yönetilmesitüm çabalara rağmen sağlanamayan öğrencilerin veli ve vasilerine sözlü ve yazılı ihtar yapılmak suretiyle program ücretleri iadesi olmaksızın programdan ihraç etme hakkına saklı tutar. e² Genç Mühendisler katılımcıların kişisel oyuncak ve herhangi bir ekipman getirmelerini önermez, atölye esnasında herhangi bir kişisel eşyanın zararı ve kaybındane² Genç Mühendislerin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9-      PROGRAM ÇIKIŞI TESLİM: Veli öğrencisini takip etmekle yükümlüdür. Çocuğun kendi başına ve/veya servis ile ayrılma izninin bulunmadığı durumlarda, formda isimleri yazanyetkili kişilerce veya öğrencininveli ve vasileri tarafından, program bitiminde öğrenciler teslim alınmalıdır. Öğrenci sadece bilgi formunda listelenen kişilere ya da öğrencinin veli ve vasisi olduğunu belgeleyen kişilere teslim edilir. Öğrencileri almaya yetkili olan herkes en az 16 yaşında olmalıdır. Formda öğrencininveli ve vasisi dışında isim belirtilebilmesi için veli tarafından yazılı bir bildirimde bulunulması gereklidir. Acil bir durum sebebiyle formda ismi geçmeyen bir kişinin öğrenciyi teslim alabilmesi için velinin formdaki telefondan e² Genç Mühendisler‘i araması ve aynı zamanda formdaki eposta adresinden yazılı izin(muvafakatname) göndermesi gereklidir. Mail yolu ile gönderilecek yazılı izinde öğrenciyi teslim alacak kişinin kimlik bilgileri açıkça bildirilmeli ve teslim alacak kişinin kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

10-  PERSONEL: e² Genç Mühendisler, öğrencilere öğretme tecrübesi olan, onlarla doğru iletişim kurabilen ve Genç Mühendisler eğitimini almış eğitmenlerle çalışır. Tüm eğitmenlerin sabıka geçmişleri kontrol edilir.

11-  SAĞLIK VE ACİL DURUM: Çocuğumun şimdi veya geçmişte e² Genç Mühendisler atölyesine güvenli bir şekilde katılmasını engelleyecek, baygınlık nöbet, kriz, havale, baş dönmesi veya buna benzer herhangi bir medikal rahatsızlığının bulunmadığını ve herhangi bir medikal tedavi görmediğini taahhüt ederim. Kayıt esnasında bahsedilen (doldurulan, tarafımıza iletilen) bilgilerin kurstan önce veya kurs esnasında değişmesi durumunda e² Genç Mühendisler atölyesini bilgilendireceğimi kabul ediyorum. Özellikle iletişim bilgileri, sağlık sorunları ile ilgili bilgiler ve acil durum iletişim bilgileri yönündene² Genç Mühendisler atölyesini derhal yazılı ve sözlü olarak bilgilendireceğim. e² Genç Mühendisler atölyesine güvensiz ve istenmeyen durumları tüm gücüyle ve elinden geldiğince engellemek ve önlemek için gerekli tüm izin ve yetkileri veriyorum. Buna bir kaza durumunda tıbbi tedavi istenmesi de dâhildir.

12-  FOTOĞRAF/VİDEO: e² Genç Mühendisler, önceden herhangi bir itirazda bulunulmadıkça, organizasyonun reklamı veya tanıtımı amacıyla çekilen herhangi bir video veya fotoğrafı herhangi bir şekilde kullanabilir ve yayınlayabilir. Not: Önceden izin alınmadıkça fotoğrafta öğrencilerin (çocukların) ismi belirtilmeyecektir.

13-  KİŞİSEL VERİLER: e² Genç Mühendisler kişisel bilgilerinizi geçerli gizlilik yasalarına uygun olarak idari amaçlarla saklar; e² Genç Mühendisler atölyesi tarafından kaydedilen tüm kişisel veriler yalnızca belirtilen amaç için kullanılır. Kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklanmamasıe² Genç Mühendisler atölyesinin temel politikasıdır. e² Genç Mühendisler atölyesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanununa uygun olarak kişisel verilerinizin korunmasını sağlamaktadır.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Formuna http://maltepe-umraniye.e2gencmuhendisler.com/adresindenerişebilirsiniz.

14-   ATÖLYE EKİPMANLARI VE MÜFREDATIN KORUNMASI: LEGO®, K’NEX®  malzemeleri ve diğer tüm ekipmanlar, yıl boyunca kullanıldığından, katılımcılar program kapsamında kullanılan ekipmanların, kitapçıkların ve model rehberlerin sahibi (maliki) değildir. Öğrencilerprogram çıkışında atölyeye ait herhangi bir ekipmanı götüremezler. Atölye sırasında kullanılan kitapçıklar ve model rehberleri de müfredatın gizliliğinin korunması açısından katılımcılara verilemez.

15-  TÜKETİCİLERİN ŞİKÂYET VE İTİRAZLARI KONUSUNDA BAŞVURU YOLLARI: İşbu hizmetin ifasındaki itilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

07 October 2017 Saturday 10:30

Burgu Arjaan By Rotana, Burgu Arjaan By Rotana Hotel, Maltepe, İstanbul


View Map

Event Promoter

e² Genç Mühendisler
e² Genç Mühendisler bilgi@e2gencmuhendisler.com 02167061017

* e² Genç Mühendisler4-15 yaş arası çocuklara fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematiğin temellerini eğlendirerek öğreten (eğitim + eğlence= e²) ve sevdiren bir STEM programıdır. * Uzman e² eğitmenleri tarafından eğitim yılı boyunca anlaşmalı eğitim kurumlarında ve e² atölyelerinde verilir.