10 June 2017 - Saturday

Bordro Uygulamaları Eğitim Programı

İstanbul
Bordro Uygulamaları Eğitim Programı

Event Details

AMAÇ
Şirketlerde Bordro Yapan İnsan Kaynakları Uzmanları ve Mali Müşavir işyerlerinde Ücret Bordrosu yapan çalışanlara Bordro hesaplaması ile ilgili İş Kanunun, Sosyal Güvenlik Kanunu, Gelir vergisi kanununda yer alan parametreler esas alınarak ücret bordrosu tahakkuku yapmalarının sağlanması için eğitim düzenlenmiştir. 

Bordro uygulama süreçleri, istisna ve indirim uygulamaların ile elle bordro yapılmasının katılımcılara uzmanlık derecesinde öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

1. İş Hukukunda Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları

 • İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları
 • Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,
 • Fazla mesai şartları ve alınacak onay yazısı,
 • Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,
 • Ücret ve kıdem tazminatında hak düşürücü süreler, işletmesel tedbirler
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri
 • Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemeler için açılacak davalar,

2. Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları

 • İşçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,
 • SGK Mevzuatında sigorta kolları ve sağlanan yardımlar,
 • Genel Sağlık Sigortası kavramı, sağlanan yardımlar,
 • Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,
 • Bordro yapımı, SGK Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması,
 • SGK Mevzuatında ücret, bordro,
 • % 5 Hazine teşviki şartları
 • Kısmı-Çağrı üzerine SGK bildirimi, GSS uygulamaları,

3. Ücret ve Bordro Uygulamaları

 • Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,
 • Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi
 • Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri
 • Aylık bildirgeler verilmesi ve teşvik uygulaması,
 • İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,
 • Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları,
 • Şahıs Sigorta uygulamalarında dikkat edilecek hususlar,
 • Pratik Bordro hesaplama yöntemleri

4. Yargıtay Kararları ile Ücret Ödeme Sonuçları ve Diğer

 • Örnek vakalar Bordro ile ilgili Yargıtay kararları,
 • İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi
 • İşe iade kavramında Yargıtay kararları bordro uygulamaları
 • 270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları,
 • İbranamenin geçerliliği için yapılacak işler,

EĞİTMEN

ŞAKİR GÜLSEVER / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müşaviri

2005 yılına kadar Sabah & ATV grbunun İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 
Bugüne kadar 5000'den fazla kişiye eğitim verdi.

10 June 2017 Saturday 10:00

10 June 2017 Saturday 17:00


Nippon Hotel, Topçu Cad No:6 Taksim, Beyoğu, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter

İndense Eğitim ve Dış Kaynak Hizmetleri Ltd. Şti.
İndense Eğitim ve Dış Kaynak Hizmetleri Ltd. Şti. Questions For Organizer?

Indense sunduğu eğitim programları ile uluslararası son gelişmeler, saha araştırmaları, birebir deneyim, organizasyonların ihtiyaçlarını baz alarak gelişim ve bilgi güncellemesini hedefler. Kurumsal Eğitimler ile organizasyonla ilgili sorunlar işaret edilir, müşterinin durumuna göre özel workshoplar ve uygulamalar düzenlenir, organizasyonun eğitimlerden maksimum verim sağlaması için en uygun katılımcılar seçilir, program boyunca takım ruhu yaratılır ve güçlendirilir.