15 March 2017 - Wednesday

Ayşegül Akyapraklı ile Senaryoda Karakterin Psikolojisi

İstanbul
Ayşegül Akyapraklı ile Senaryoda Karakterin Psikolojisi

Event Details

ayşegül akyapraklı
ile
senaryoda karakterin psikolojisi

ÜCRETSİZ TANITIM: 8 Mart Çarşamba: 19.00-21.00
Atölye Başlangıç : 15 Mart Çarşamba: 19.00-21.00
Senarist, Yönetmen, Oyun Yazarı, Oyuncu ve Oyuncu Adaylarına Yönelik;
8 Haftalık Atölye...


""...sinema, insan hayatındaki tüm duygu ve deneyimleri başka hayat ve kurgular üzerinden test etme biçimidir. Çerçeve içindeki hayatlar bize önceden tasarlama, prova etme, geleceği görme olanakları tanır. Kişinin kendisiyle baş başa kaldığı bir seans gibidir ve bir filmin insana dokunan tarafı, onun en açık yaralarıdır... "
Ayşegül Akyapraklı


SENARYODA KARAKTERİN PSİKOLOJİSİ

Yaşamdaki temel ihtiyaçlar ve çatışmalar, insan davranışının temellerini oluşturmaktadır. Bu anlamda amaç; malzemesi tamamiyle “insan” ve “insan davranışı” olan sinema yapıtlarının temel metni senaryo üzerinde çalışan kişilere ve karakterlere hayat veren oyunculara insan davranışının nedenlerini açıklayabilecek psikoloji prensiplerini öğretmektir. Bu çalışma, karakterler arası tutum ve davranışlardaki neden-sonuç ilişkilerinin vb. daha bir çok yan öğenin sağlam ve sağlıklı yapılandırılmasını sağladığından, sonuçta ortaya çıkan senaryonun yapısal bütünlüğünü, akıcılığını, yaşamsallığını ve nihayet başarısını direkt olarak hedeflemektedir.

İçerik:
İnsanın 8 Evresi: İnsanın doğumdan ölüme kadar olan gelişim ve yaşam evreleri Psikanalitik ve Erikson oryantasyonlu bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu bölüm; geçmiş yaşantılardaki deneyim ve öğrenmelerin, daha sonraki evrelerde hangi davranışlara neden olduğunu ya da tekabül ettiğini anlamak açısından önemlidir. Örn: “Bir insan neden cimri olur, bir kişi daha kolay risk alabilirken bir diğeri neden daha tedbirlidir?” gibi bir çok sorunun cevaplarını anlamayı ve bulmayı öğretir.

1.Savunma Mekanizmaları:
İnsan benliğinin realiteyle uyum sağlamak için ürettiği sağlıklı ve sağlıklı olmayan savunma mekanizmaları ele alınarak incelenir. Günlük hayatta en sık kullanılan savunma mekanizmalarından başlayarak daha patolojik olan (“delilik”in sınırları içinde kalan) savunma mekanizmalarına doğru yapılan heyecanlı bir incelemedir.


2.Kişilik Yapıları:
Kişilik yapılarımız, çoğunluğunu doğuştan getirdiğimiz, bir kısmı da yaşamın ilk yıllarındaki öğrenmelerle üzerine eklediğimiz bir zemin oluştururlar. Bu zemin daha sonra üzerine kurduğumuz yapının temel taşları görevini görürler ve olaylar karşısında gösterdiğimiz tutum ve davranışların da temelini oluştururlar. Bu bölüm; kişilik yapısının davranışa etkilerini, aileden gelen nedenleri, aynı yaşantılara maruz kalan iki insanın neden farklı tepkiler verebildiğini anlamayı ve bulmayı öğretir.

3.Cevaplarını Yalnız Senaristin Bildiği Sorular:
Bu bölüm, senarist adaylarına, bir karakter yaratırken ve/veya var olan bir karakteri geliştirirken kısa yol tuşu sağlamak üzere hazırlanmış bir şablonu sunmaktadır.

4.Karakter Yaratma ve Karakter Tahlili:
Bir karakterin yaratılması ve /veya var olan bir karakterin geliştirilmesi ve diğer karakterlerle ilişkilendirilmesi aşamasında kullanılabilecek yöntemlerin, 3 boyutlu karakter çizelgesi vb. anlatıldığı, tartışıldığı, örneklendiği bölümdür.

Yöntem:
Dersin yapılandırılmasında teorik bilgi, yaşamdan ve sinema tarihinden örneklerle harmanlanarak verilmektedir. Yukarıda kısaca açıklanan, içeriğe dair beş bölüm, kendi aralarında neden-sonuç ilişkilerinin kurulduğu ve birbiri üzerine inşa edilen bir yapı oluşturmaktadır. Yöntem olarak; anlatım, slayt sunum, rol oynama, tartışma, vak’a ve örnek olay inceleme, anahtar kavram listesi, beyin fırtınası, ödev hazırlama, film izleme kullanılmaktadır.Atölye Başlangıç Tarihi: 15 Mart Çarşamba 19.00-21.00
Atölye Süresi: 8 Hafta
Atölye Katılım Ücreti: Tam: 600 TL. / Öğrenci & Ayrıntı Club 550 TL. (KDV dahil değildir. taksit ve kredi )
İletişim & Kayıt: 0532 3976587 - 0532 4244904

15 March 2017 Wednesday 19:00

ayrıntı akademi, Saka Salim Çıkmazı No:3/2, Beyoğlu, İstanbul


View Map

Event Promoter