03 December 2016 - Saturday

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi

İstanbul, Küçükçekmece
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi

Event Details

Bu programla yönetim ile teknik uzmanlık arasındaki bağlantıyı kurmak ve teknoloji transferi, teknolojinin pazarlanması, teknolojik planlama, araştırma geliştirme, tasarım, imalat, prototip oluşturma, test etme gibi teknoloji teminine ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili faaliyetlerin gerekliliği ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

03 December 2016 Saturday 10:00

04 December 2016 Sunday 16:00


İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya Yerleşkesi, Küçükçekmece, İstanbul


View Map

Event Promoter