27 October 2016 - Thursday

Patent, Buluş ve Teknolojik Ürün Değerleme

Kocaeli, Gebze
Patent, Buluş  ve Teknolojik Ürün Değerleme

Event Details

“Buluş, Teknolojik Ürün ve Patent Ticarileştirme Temel Süreç: Değerleme” Semineri

Finansmana erişim süreçlerinde birçok şirket ortaklık yapılarını değiştirmekte, yatırımcılardan finansman yaratmaya ve buluşlarını lisanslamaya çalışmaktadır. Teknoloji üreten şirketlerdegirişimcilerde ve buluş sahibi akademisyenlerde şirket değerini belirleyen en önemli varlık teknolojik ürünleri ve patentleridir. Yıllarca üzerinde çalıştığınız, tüm mesleki ve teknik tecrübenizi kullanarak geliştirdiğiniz özgün ürünlerinizin, buluş ve patentlerinizin değerini biliyor musunuz? Bu değerin yatırımcı görüşmelerinde, şirket birleşmesi, ayrılığı, ortaklık işlemlerinde ve teşvik süreçlerinde en etkili aracınız olarak kullanabiliyor musunuz?

 Seminer,

  • Yatırımcı görüşmeleri ve lisanslama süreçlerinde teknolojik ürün ya da patent değerleme nasıl kullanılır?
  • Teknoloji Şirketlerinde, Şirket Değeri Nasıl Belirlenir?
  • Patent Değerleme Nedir? Kullanım alanları nelerdir?
  • Buluş ve Teknolojik Ürünün Ticari Değeri Nasıl Belirlenir?
  • Buluş ve Teknolojik Ürün Değerleme Yöntemleri Nelerdir?
  • Değerlemede Kullanılan Parametreler Nelerdir?
  • Patentli Ürün Gelirlerinin Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmesine İlişkin Uygulamalar Nelerdir?
  • Lisanslama, Devir, vb. süreçlerde Buluş ve Teknoloji Değerlemenin Önemi Nedir?

cevaplarını sizlerle paylaşıyor.

27 October 2016 Thursday 14:00

27 October 2016 Thursday 16:00


GOSB Teknopark, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Kemal Nehrozoğlu Cad., Gebze, Kocaeli


View Map

Event Promoter